Skoči do osrednje vsebine

Izstop Združenega kraljestva iz EU (Brexit) – Prehodno obdobje se konča 31.12.2020

31.1.2020 je Združeno kraljestvo izstopilo iz EU in postalo tretja država. Sporazum o izstopu predvideva prehodno obdobje, ki se konča 31.12.2020. Od tega trenutka dalje zakonodaja Evropske unije za Združeno kraljestvo ne bo več veljala, kar bo imelo vpliv na podjetja, ki dajejo v promet kozmetične izdelke.

Posledice na področju kozmetičnih izdelkov

 

Skladno s sporazumom o izstopu Združenega kraljestva je s 31. januarjem 2020 Združeno kraljestvo izstopilo iz Evropske unije in postalo tretja država. Sporazum o izstopu predvidoma veljal do konca prehodnega obdobja, to je do 31. decembra 2020. V prehodnem obdobju za Združeno kraljestvo še naprej velja vsa zakonodaja Evropske unije.

 

Po koncu prehodnega obdobja pa pravila Evropske unije na področju kozmetičnih izdelkov zlasti določbe Uredbe (ES) št. 1223/2009 o kozmetičnih izdelkih ne bodo več veljala za Združeno kraljestvo, kar bo imelo naslednje posledice:

  1. Podjetje s sedežem v Združenem kraljestvu ne bo moglo biti več odgovorna oseba.
  2. Nova odgovorna oseba s sedežem v Evropski uniji bo morala opraviti priglasitev kozmetičnega izdelka v CPNP portal.
  3. Dokumentacija z informacijami o kozmetičnem izdelku bo morala biti dostopna na naslovu odgovorne osebe s sedežem v Evropski uniji in v jeziku, ki ga lahko brez težav razumejo pristojni organi držav članic.
  4. Kozmetične izdelke proizvedene v Združenem kraljestvu in dane na trg v Evropski uniji bo potrebno označiti z državo izvora.
  5. Kvalifikacije ocenjevalca ustreznosti iz Združenega kraljestva ne bodo več skladne z zahtevami zakonodaje, kar bo vplivalo na skladnost ocene ustreznosti.

 

Seznanite se s podrobnejšo razlago posledic izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije na področju kozmetičnih izdelkov ter praktičnimi ukrepi, ki jih morate sprejeti.