Skoči do osrednje vsebine

Odločitve s 25. seje Vlade RS s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Vlada RS je na 25. seji obravnavala in sprejela eno točko s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020

Vlada je sprejela Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020.

V Odboru za spremljanje OP za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ustanovljenem s Sklepom o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov z dne 8. 10. 2015,  se:

-           z mesta namestnice razreši Marina Dobraš iz Ministrstva za finance;

-           z mesta namestnika razreši Peter Skoberne in namesto njega imenuje Danila Šteblaja iz Ministrstva za okolje in prostor; 

-           z mesta namestnice razreši Tanja Kurnik in namesto nje imenuje Janiko Gregorič Zečevič iz Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko,

-           z mesta namestnice razreši Barbara Kutin Slatnar iz Statističnega urada Republike Slovenije

-           z mesta članice razreši Enisa Lojovič Hadžihasanovič in namesto nje imenuje Barbaro Kutin Slatnar iz Statističnega urada Republike Slovenije.

Odbor za spremljanje OP ESPR 2014–2020 sicer sestavljajo predstavniki ministrstev, vladnih služb, uradov in javnih zavodov, gospodarskih in socialnih partnerjev, lokalnih skupnosti, nevladnih organizacij ter znanstvenih, strokovnih in raziskovalnih teles.