Skoči do osrednje vsebine

Obnova obstoječih zapornic in energetska izraba Ljubljanice

Direkcija RS za vode (MOP), Mestna občina Ljubljana, Energetika Ljubljana in Elektro Ljubljana so podpisale Dogovor o sodelovanju in sofinanciranju pri pripravi investicijskega projekta »Obnova obstoječih zapornic in energetska izraba Ljubljanice ob istočasni vzpostavitvi krožne plovne poti na Ljubljanici«.

Obstoječi zapornici na Ambroževem trgu in Gruberjevem kanalu sta dotrajani in potrebni nujne obnove. Zapornica na Ambroževem trgu se bo v celoti obnovila, na Gruberjevem pa zgradila nova, stara pa bo restavrirana. V obsegu obnove in gradnje zapornic bodo zgrajeni tudi prehodi za vodne organizme.

Projekt ima velik potencial pri revitalizaciji priobalnega pasu Ljubljanice in razvoju dejavnosti na vodi, plovnost Ljubljanice pa bo omogočila diverzifikacijo javnega transporta na območju širšega centra mesta Ljubljane. S tem bo namreč omogočena tudi plovna povezava z občinama Brezovica in Vrhnika.

Zaveza za vlaganja v obnovljive vire energije – pridobivanje električne energije iz vode reke Ljubljanice, predstavlja priložnost povečanja deleža proizvodnje energije iz obnovljivih virov. 

Pridobitev gradbenega dovoljenja je načrtovana do konca leta 2021, temu pa bo sledil izvedbeni del projekta, ki naj bi bil zaključen v petih letih, to je predvidoma do leta 2026. Vrednost izdelave dokumentacije je ocenjena na 400.000,00 EUR brez DDV.