Skoči do osrednje vsebine

Nova metoda za absolutno kvantifikacijo humanega virusa citomegalije (HCMV) vpisana v bazo referenčnih metod Skupnega odbora za sledljivost v laboratorijski medicini (JCTLM)

Metoda za natančno in zanesljivo absolutno kvantifikacijo humanega virusa citomegalije (HCMV) na podlagi določanja števila kopij značilnega tarčnega zaporedja, ki je bila razvita s strani nacionalnega inštituta za biologijo, je bila vpisna v bazo referenčnih metod Skupnega odbora za sledljivost v laboratorijski medicini (Joint Committee for Traceability in Laboratory Medicine, JCTLM), ki v svoji bazi vodi sezname referenčnih materialov višjega razreda, referenčnih metod in referenčnih laboratorijev. To je šele druga metoda s področja nukleinskih kislin, ki je bila vpisana v bazo.

Nova metoda za absolutno kvantifikacijo humanega virusa citomegalije (HCMV) vpisna v bazo referenčnih metod Skupnega odbora za sledljivost v laboratorijski medicini (JCTLM)

Metoda za natančno in zanesljivo absolutno kvantifikacijo humanega virusa citomegalije (HCMV) na podlagi določanja števila kopij značilnega tarčnega zaporedja, ki je bila razvita s strani raziskovalcev in raziskovalk nacionalnega inštituta za biologijo, je bila vpisna v bazo referenčnih metod Skupnega odbora za sledljivost v laboratorijski medicini (Joint Committee for Traceability in Laboratory Medicine, JCTLM), ki v svoji bazi vodi sezname referenčnih materialov višjega razreda, referenčnih metod in referenčnih laboratorijev. To je šele druga metoda s področja nukleinskih kislin, ki je bila vpisana v bazo.

Humani virus citomegalije (HCMV) spada v družino herpesvirusov in je vseprisoten latentni virus. HCMV se prenaša prek telesnih tekočin in je pogost vzrok obolevnosti in umrljivosti pri imunokompromitiranih odraslih (prejemniki organov, bolniki s sindromom pridobljene imunske pomanjkljivosti – AIDS) in novorojenčkih.

Predbolezensko zdravljenje bolnikov temelji na opazovanju kinetike virusa HCMV kar omogoči takojšnje spremembe v zdravljenju s protivirusnimi zdravili še pred nastankom vidnih bolezenskih znakov. Molekularni metodi kot sta verižna reakcija s polimerazo v realnem času (qPCR) in digitalna PCR (dPCR) omogočata zelo občutljivo kvantifikacijo virusne DNK in sta zato pomembni orodji pri spremljanju kinetike virusa HCMV. Poleg tega vzpostavitev meroslovnega okvirja za nukleinske kisline omogoča poenotenje kliničnih rezultatov meritev količine HCMV virusa v krvi.

Raziskovalci in raziskovalke Nacionalnega inštituta za biologijo so razvili natančno in zanesljivo metodo za absolutno kvantifikacijo CMV na podlagi določanja števila kopij značilnega tarčnega zaporedja. Metoda temelji na digitalni PCR, ki je po dosedanjih raziskavah primerna za referenčno merilno metodo in za ovrednotenje certificiranih referenčnih materialov. Potrditev izjemnega pomena razvite metode, je vpis metode v bazo referenčnih metod Skupnega odbora za sledljivost v laboratorijski medicini (JCTLM).