Skoči do osrednje vsebine

Upravna enota Litija v novih, primernejših prostorih

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je skupaj z načelnikom mag. Francem Propsom in županom Francem Rokavcem odprl nove prostore Upravne enote Litija. Ti se vračajo v prostore tamkajšnje občine, ki so tako za uporabnike upravnih storitev kot za zaposlene bolj funkcionalni in primernejši.

Minister Koritnik je v nagovoru spomnil, da smo danes ponovno priča rezultatom, ki so plod trdega dela in odličnega sodelovanja med Občino Litija, Upravno enoto Litija in Ministrstvom za javno upravo. Selitev je izjemnega pomena tako za stranke kot tudi zaposlene, saj so prostori strankam prijaznejši in dostopnejši, hkrati pa zaposlenim omogočajo bolj kakovostno in učinkovito delo. Uporabnikom storitev upravne enote bo tako zagotovljena večja zasebnost pri urejanju zadev, možnost individualne obravnave, velika pridobitev pa je tudi približanje storitev starejšim, gibalno oviranim osebam in staršem z vozički, saj je dostop zanje prilagojen.

Upravna enota se je v prostore občine po novi pogodbi preselila sredi junija, 22. junija 2020 pa pričela poslovati na novi lokaciji. Območje Upravne enote Litija zajema širok krog uporabnikov javnih storitev, kar 21.293, ki spadajo pod Občino Litija, Občino Šmartno pri Litiji in del Občine Ivančna Gorica s petimi naselji. Organizacijsko je sestavljena iz Oddelka za upravne notranje zadeve ter Oddelka za prostor, kmetijstvo in splošne zadeve.

Minister Boštjan Koritnik se je ob tem zahvalil zaposlenim za trud ter dejstvo, da kljub tegobam, ki jih prinaša selitev, niso pozabili na prijaznost in strpnost. Ob tem je minister dodal: »Na Ministrstvu za javno upravo pospešeno moderniziramo prostorske pogoje upravnih enot, kar prinaša boljše pogoje za delo zaposlenim in lažje ter bolj učinkovito opravljanje storitev državljankam in državljanom. Tako smo v sredo odprli nov in lepo prenovljen sedež Upravne enote Ljubljana, v petek pa bomo na enotno moderno lokacijo uradno preselili tudi Upravno enoto Koper. Prav tako pa že potekajo intenzivni pogovori, da se na enotno lokacijo v center mesta preseli tudi Upravna enota Maribor.«

Podrobneje

Za potrebe opravljanja dejavnosti UE Litija je bila 23. avgusta 2019 med Očino Litija, Ministrstvom za javno upravo in Upravno enoto Litija sklenjena Ugotovitvena pogodba o brezplačni uporabi poslovnih prostorov na naslovu Jerebova ulica 14 v Litiji ter 28. januarja 2020 Aneks številka 1 k ugotovitveni pogodbi, na podlagi katerega je upravna enota pridobila v uporabo 545,91 m2 poslovnih prostorov in pravico souporabe avle v izmeri 187,53 m2 in souporabe sanitarij v izmeri 20,70 m2, vse v tretji etaži objekta. Prostori so dostopni z dvigalom in po zunanjem stopnišču. Pisarniška oprema je v lasti upravne enote.

Upravna enota se je v prostore občine po novi pogodbi preselila v dneh med 19. in 21. junijem 2020, 22. junija 2020 pa začela poslovati na novi lokaciji.

Do omenjene preselitve je Upravna enota Litija poslovala v poslovnih prostorih v lasti Republike Slovenije na naslovu Ulica Mire Pregljeve 4, ki se nahajajo v neposredni bližini sedanje (nove) lokacije. Prostori obsegajo 410,85 m2 in so bili v upravljanje Ministrstva za javno upravo pridobljeni od Finančne uprave Republike Slovenije v letu 2015.

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, ima z Občino Litija sklenjeno najemno pogodbo za potrebe uporabnika Geodetske uprave Republike Slovenije, in sicer za 198,51 m2 poslovnih prostorov na naslovu Jerebova 14 v Litiji. Poslovni prostori se nahajajo v tretji etaži navedene stavbe, uporabnik si deli vhodno avlo in sanitarije z upravno enoto. Najeti prostori obsegajo 8 pisarn v neto izmeri 158,87 m2. Mesečni strošek najema znaša 1.197,85 evrov, obratovalni stroški pa znašajo povprečno okoli 700 evrov mesečno.