Skoči do osrednje vsebine

Agencija je izdala odločbe za vloge, ki so prispele na 5. javni razpis za podukrep 19.3 - Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine

Za sofinanciranje stroškov lokalnih akcijskih skupin (LAS) je odobrenih 37 vlog v skupni vrednosti 3 milijone evrov.

osem rok

Sodelovanje

5. javni razpis za podukrep 19.3 - Priprava in izvajanje sodelovanja lokalne akcijske skupine je bil objavljen 13. 12. 2019, vlagatelji pa so lahko vloge oddali do vključno 28. 2. 2020. Na Agencijo je bilo oddanih 132 vlog, v katerih so vlagatelji zaprosili za 11 milijonov sredstev. V okviru 5. javnega razpisa je bilo za operacije sodelovanja lokalnih akcijskih skupin razpisanih 3,1 milijona evrov nepovratnih sredstev. Agencija je odobrila 37 vlog za 9 operacij sodelovanja v skupni vrednosti dobre 3 milijone evrov.

Podukrep 19.3 - Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020 je eden izmed podukrepov v okviru pobude LEADER, namenjen pa je sofinanciranju aktivnosti v projektih sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami znotraj Republike Slovenije in tudi sodelovanje s partnerji iz tujih držav.