Skoči do osrednje vsebine

Popravljena priporočila za izvajanje občasnih prevozov

Nacionalni inštitut za javno zdravje je objavil nova, popravljena priporočila za izvajanje občasnih prevozov. Sprememba se nanaša na mednarodni tranzitni avtobusni prevoz

V Republiki Sloveniji od 3. 7. 2020 za mednarodni tranzitni avtobusni potniški promet ne veljajo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, kadar ta izpolnjuje naslednje pogoje:

·           na ozemlju Republike Slovenije ni vstopnih in izstopnih postaj mednarodnega tranzitnega avtobusnega potniškega prometa. V Republiko Slovenijo vstopijo in izstopijo iste osebe. Prevoznik naj zagotovi seznam potnikov v mednarodnem tranzitnem avtobusnem potniškem prometu. Omogočen naj bo nadzor nad spoštovanjem teh pogojev na vstopnih in izstopnih točkah v oziroma iz Republike Slovenije.

·           na ozemlju Republike Slovenije se mednarodni tranzitni avtobusni potniški promet ne ustavlja, razen izjemoma zaradi nujnih fizioloških in zdravstvenih potreb voznika ali potnikov. V tem primeru lahko avtobus hkrati zapusti do največ 5 oseb, ki si ob izstopu razkužijo roke in nadenejo zaščitno masko. Zaščitno masko snamejo ob povratku na avtobus.

 Skladno z navedenim poudarjamo, da morajo prevozniki pri vstopu v RS zagotoviti seznam potnikov in upoštevati zgoraj navedene pogoje. Popravljena poročila so objavljena na sledeči povezavi;

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/obcasni_prevozi_23062020_za_splet_0.pdf