Skoči do osrednje vsebine

Agencija nadaljuje z izdajo odločb mladim kmetom, ki so kandidirali na 6. javnem razpisu za podukrep 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2020

Agencija je izdala odločbe o dodelitvi sredstev 70 upravičencem (mladim kmetom, ki so zaposleni na kmetiji ali pa se bodo v roku devetih mesecev na kmetiji zaposlili) in jim odobrila 3,15 milijonov evrov.

Javni razpis za podukrep 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2020 je bil objavljen 31. 1. 2020, vloge pa so lahko vlagatelji oddali do 18. 3. 2020. Višina razpisanih nepovratnih sredstev je znašala do 14,4 milijonov evrov.

Na Agencijo je bilo skupno oddanih 130 vlog, v katerih so vlagatelji zaprosili za 4,45 milijonov sredstev: za sklop A (zaposlitev upravičenca na kmetiji) je bilo oddanih 77 vlog, za sklop B (upravičenec ni zaposlen na kmetiji) je bilo oddanih 53 vlog.

V teh dneh bo odločbe o dodelitvi sredstev prejelo 70 upravičencev, ki so kandidirali za sklop A, torej mladi kmetje, ki so zaposleni na kmetiji oz. se bodo na njej zaposlili v devetih mesecih od izdaje odločbe o pravici do sredstev. Agencija jim je skupno odobrila 3,15 milijonov evrov pomoči. Izplačilo prvega obroka v višini 70 % odobrenih sredstev bo za upravičence, ki so bili že ob oddaji vloge zavarovani iz kmetijske dejavnosti, izvedeno v juliju 2020, za ostale upravičence pa po vložitvi upravičenega zahtevka za izplačilo prvega obroka, ki mu morajo priložiti potrdilo o vključitvi v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz kmetijske dejavnosti. Drugi obrok v višini 30 % dodeljenih sredstev bo upravičencem izplačan po izvedbi vseh aktivnosti iz poslovnega načrta, in sicer na podlagi oddanega zahtevka za izplačilo, ki ga bodo lahko vložili med 2. 7. 2023 in 2. 9. 2023.

Agencija je 46 mladim kmetom, ki niso zaposleni na kmetiji in so kandidirali za sklop B, odločbe v skupni vrednosti 855.600 evrov izdala že v juniju.