Skoči do osrednje vsebine

Obisk ministrice dr. Helene Jaklitsch na Koroškem

Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu dr. Helena Jaklitsch se 1. in 2. julija mudila na Koroškem, kjer se je srečala z avstrijsko zvezno ministrico za ženske in integracijo, pristojno tudi za manjšinska vprašanja v uradu zveznega kanclerja dr. Suzanne Raab in koroškim deželnim glavarjem Petrom Kaiserjem.

V sredo, 1. julija, se je ministrica dr. Jaklitsch prvič srečala z avstrijsko zvezno ministrico za ženske in integracijo, pristojno tudi za manjšinska vprašanja v uradu zveznega kanclerja, dr. Suzanne Raab. Ministrico sta spremljala tudi državni sekretar na uradu dr. Dejan Valentinčič in slovenska veleposlanica na Dunaju mag. Ksenija Škrilec. V zelo prijetnem vzdušju so spregovorili o odprtih vprašanjih, ki zadevajo slovensko manjšino v Republiki Avstriji. Ministrica dr. Jaklitsch je pri tem izpostavila potrebo po nadaljnji podpori slovenski manjšini na Koroškem in Štajerskem s strani Republike Avstrije, v njihovih prizadevanjih pri ohranjanju in razvoju manjšine v smislu zagotavljanja potrebnih nadaljnjih sistemskih ukrepov. Ministrica je opozorila tudi na neuresničene zaveze Avstrije glede 7. člena Avstrijske državne pogodbe.

Ministrica dr. Jaklitsch je prav tako opozorila na potrebo po dvigu finančne podpore za manjšino, ki se, upoštevajoč indeksacijo, ni spremenila od leta 1995. V tem okviru je izpostavila problematiko financiranja manjšinskih medijev, dvojezičnih vrtcev in dvojezičnih jasli ter potrebo po nadaljnji pravni ureditvi tega vprašanja. Pri tem sta se obe ministrici strinjali s pomenom in potrebo zgodnjega pričetka učenja jezikov ter potrebo po kontinuiranem učenju slovenskega jezika od vrtca do mature, da se lahko tako pridobljeno jezikovno znanje otrok tudi dejansko utrdi in nadgradi.  Nadalje sta se ministrici strinjali glede pomena jezika za ohranjanje narodne identitete ter potrebo pri zagotavljanju kakovostnih pedagoških kadrov v dvojezičnem šolstvu, kar je prav tako pomebno za zagotavljanje kakovostne dvojezičnosti. Ministrici sta spregovorili tudi o epidemiji ter v zvezi s tem o možnostih zagotavljanja prilagojenega dvojezičnega izobraževanja in ustreznega dvojezičnega digitalnega učnega gradiva v času pouka na daljavo. Ministrica dr. Jaklitsch je v pogovoru z dr. Raab še posebej izpostavila pomembnost odprtosti mej pri utrjevanju medsebojnega sodelovanja in povezovanja.

Ob zaključku pogovora je ministrica dr. Jaklitsch povabila ministrico dr. Raab na povratni obisk v Republiko Slovenijo, da tako nadaljujeta s pričetimi pogovori, kar je sogovornica z veseljem sprejela.

V četrtek, 2. julija,  se je  ministrica dr. Jaklitsch srečala z deželnim glavarjem dežele Koroške Petrom Kaiserjem, kjer je ministrica opozorila na potrebe in izzive, s katerimi se sooča slovenska manjšina v Zvezni deželi Koroški ter spomnila na neuresničene zaveze, dane ob koroškem plebiscitu pred 100 leti, ter z Avstrijsko  državno pogodbo. Spomnila je na potrebno po povišanju finančnih sredstev, ki jih namenja dežela slovenski narodni skupnosti, skrbi za kulturne domove, tudi z vidika finančne podpore za vzdrževanje infrastrukture, saj predstavlja kulturno življenje slovenskih Korošcem pomembno kulturno obogatitev tudi dežele. Ministrica dr. Jaklitsch je izpostavila tudi pomen dvojezičnega šolanja za ohranjanje jezika in identitete slovenske narodne skupnosti, s poudarkom na vzpostavitvi dvojezičnih jasli in vrtcev. Ob tem je deželnega glavarja prosila, da z naklonjenostjo obravnava predlog dodatnega oddelka za popoldansko dvojezično varstvo v Borovljah.

Ministrica dr. Jaklitsch in deželni glavar Kaiser
1 / 2

Obe srečanji, ki sta potekali ob robu konference »Prihodnost koroških Slovenk in Slovencev 100 let po koroškem plebiscitu« Mohorjeve družbe, sta bili namenjeni krepitvi položaja slovenske narodne skupnosti, predvsem z vidika spominjanja 100. obletnice koroškega plebiscita, ko je Slovenija izgubila pomemben del svojega narodnega telesa, in 65. obletnice podpisa Avstrijske državne pogodbe, ki do danes ostaja neuresničena. Slovenija v tem letu tako pričakuje pozitivne signale s strani Republike Avstrije in dodatne sistemske ukrepe v korist slovenske manjšine.

V okviru obiska slovenske delegacije na Koroškem se je državni sekretar dr. Valentinčič 2. julija dopoldne udeležil konference v organizaciji Mohorjeve družbe »Prihodnost koroških Slovenk in Slovencev 100 let po koroškem plebiscitu«, kjer so razpravljali o prihodnosti dvojezičnosti oziroma slovenščine, o jezikovnem načrtovanju, o novih pravnih možnostih za varstvo manjšin, o urbanizaciji in digitalizaciji ter o bodočnosti koroških Slovencev. Zbrane pa je pozdravil tudi z nagovorom.