Skoči do osrednje vsebine

Ministrica dr. Pivec v uradni delegaciji predsednika Republike Boruta Pahorja na Madžarskem

Ministrica dr. Aleksandra Pivec se je danes kot članica uradne delegacije predsednika Republike Boruta Pahorja mudila v Budimpešti.

V času uradnega obiska slovenske delegacije sta se bilateralno srečala ministra Slovenije in Madžarske, pristojna za kmetijstvo, dr. Aleksandra Pivec in dr. István Nagy. V okviru bilateralnih pogovorov sta izpostavila sodelovanje v gozdarstvu znotraj 17+1 in skupne slovensko madžarske delovne skupine za gozdarstvo, sodelovanje v kmetijstvu in Skupni kmetijski politiki, sodelovanje na področju čebelarstva, dotaknila pa sta se tudi priprav na predsedovanje Slovenije Svetu EU ter t. i. Zelene skupine.

Obe strani se zavzemata za dveletno prehodno obdobje na področju SKP, saj zakonodajne podlage za izvajanje ukrepov na ravni EU niso sprejete. Obe strani sta izrazili izjemen pomen   pogajanj za večletni finančni okvir in željo po zaključitvi v najkrajšem možnem časovnem okviru. Covid kriza je prikazala strateški pomen vzdržne pridelave hrane, kjer je pomembno, da se ob doseganju ambicioznih okoljskih ciljev, v enaki meri spodbuja tudi konkurenčnost sektorja. Temu sta namenjena tako 1 kot 2 steber SKP, kjer je potrebno dolgoročno in ciljno graditi na verigah vrednosti.

Minister dr. István Nagy je pohvalil slovenski program razvoja podeželja, saj se Madžarska prav tako srečuje s pomanjkanjem mladih kadrov na podeželju in ukrepov za manjše kmetije, ki so vitalnega pomena za obstoj kmetij na podeželju, ter s tem ohranjanje obdelanega podeželskega prostora in povečanju odstotkov samooskrbe.

Na področju gozdarstva bosta državi izmenjali izkušnje glede trajnostnega in večnamenskega upravljanja z gozdovi, izzivi povezanimi s  klimatskimi spremembami ter ukrepi glede obnove gozdov zaradi ujm in škodljivcev v gozdovih. Slovenija je Madžarski predstavila predstavila primer dobre prakse sonaravnega upravljanja z gozdovi v Sloveniji in Madžarski ponudila pomoč slovenskih gozdarjev, saj le ta želi v prihodnjih letih povečati pogozdovanje iz 22 na 27 odstotkov.

Ministrica dr. Pivec ter minister dr. Nagy sta ob robu obiska na Madžarskem podpisala tudi Memorandum o sodelovanju na področju trajnostnega upravljanja z gozdovi, ki bo še okrepil bilateralno sodelovanje s področja trajnostnega upravljanja gozdov. Slovenija in Madžarska imata na področju gozdarstva tradicionalno dobro dvostransko in večstransko sodelovanje. Člani slovensko-madžarske delovne skupine za gozdarstvo se letno srečujejo in pregledajo opravljeno sodelovanje ter dogovorijo prihodnje oblike sodelovanja. Podpisani memorandum pomeni dodatno poglobitev tovrstnega dvostranskega sodelovanja ter skupnih znanstveno raziskovalnih projektov s področja trajnostnega upravljanja gozdov.