Skoči do osrednje vsebine

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) izvedla poseben nadzor v mesnicah

Uradni veterinarji Inšpekcije UVHVVR so izvedli poseben nadzor v mesnicah in preverjali zagotavljanje sledljivosti, pravilnost označevanja in mikrobiološko ustreznost mesa, mletega mesa in mesnih pripravkov.

Mesni pripravek

Mesni pripravek

V času od 15 aprila do 1. maja so uradni veterinarji Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pregledali 117 mesnic in odvzeli 35 uradnih vzorcev (30 vzorcev mesnega pripravka, 4 vzorce mletega mesa in 1 vzorec svežega mesa) za preverjanje mikrobiološke skladnosti.
V 45 mesnicah (38,5 %) je bilo skupaj ugotovljenih 73 različnih neskladij in v štirih uradnih vzorcih je bila odkrita salmonela (Salmonella enterica supsp. Enterica, serovar Infantis).
Največ neskladij, kar 34 od 73 (ali 46,6%) je bilo ugotovljenih pri izvajanju mikrobioloških kriterijev varnosti, neskladja glede sledljivosti v 16,4%, glede označevanja mletega mesa in mesnih pripravkov v 15,1% in glede označevanja porekla v13,7%.

Na podlagi ugotovljenih neskladnosti je bilo izrečenih 66 ukrepov in sicer:

  • upravni ukrep: 15 upravno inšpekcijskih odločb in 23 opozoril v skladu z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru.
  • prekrškovno ukrepanje: 10 plačilnih nalogov, 9 odločb o prekršku in 9 opozoril v skladu z zakonom o prekrških.

Glede na rezultate nadzora iz prejšnjih let je v letu 2020 delež mesnic, ki niso izpolnjevale zahtev zakonodaje na področju sledljivosti in označevanja mesa, mletega mesa in mesnih pripravkov izrazito nižji. Opazen je pozitiven trend skladnosti.

Rezultati nadzora kažejo, da je potrebno nadzor na področju sledljivosti in označevanja mesa, mletega mesa in mesnih pripravkov nadaljevati, posebno pozornost pa posvetiti izpolnjevanju zahtev v skladu z zakonodajo mikrobiološke skladnosti.

  • Poročilo UVHVVR mesnice

    Poročila | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano