Skoči do osrednje vsebine

Predvidena odložitev rokov za poročanje o čezmejnih aranžmajih

DAC6 poročanje

Velike motnje, ki jih pandemija COVID-19 povzroča pri delovanju številnih finančnih institucij in oseb, ki so dolžne poročati o čezmejnih aranžmajih, o katerih se poroča, ovirajo pravočasno izpolnjevanje njihovih obveznosti poročanja na podlagi Direktive 2011/16/EU. V Uradnem listu EU je objavljena Direktiva Sveta (EU) 2020/876 o spremembi Direktive 2011/16/EU (v nadaljevanju Direktiva), ki je začela veljati dne 27. junija 2020. Omenjena direktiva predstavlja hiter in usklajen odziv znotraj Unije in daje državam članicam možnost, da odložijo roke za predložitev in izmenjavo podatkov o čezmejnih aranžmajih, o katerih se poroča.

Več informacij je objavljenih na spletni strani Finančne uprave.