Skoči do osrednje vsebine

Minister Koritnik ob odprtju prenovljenih prostorov Upravne enote Ljubljana izrazil zahvalo zaposlenim ter izpostavil večjo kakovost storitev za državljane

Danes je potekalo uradno odprtje prenovljenih prostorov Upravne enote Ljubljana na Linhartovi cesti 13 v Ljubljani, kjer bo sedaj delovalo pet dosedanjih izpostav. V prenovljeni stavbi bodo stranke lahko opravile vse upravne storitve, ki so jih do zdaj urejale na izpostavah Upravne enote Ljubljana: Bežigrad, Center, Moste-Polje, Šiška in Vič-Rudnik. Še vedno pa prostori upravne enote ostajajo v stavbi na Tobačni.

Na slovesnosti, ki je potekala pred poslopjem, so zbrane nagovorili minister za javno upravo Boštjan Koritnik, župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković in načelnik UE Ljubljana mag. Bojan Babič.

Minister Boštjan Koritnik je ob odprtju prostorov izrazil zadovoljstvo nad združitvijo izpostav ter poudaril, da so novi, prenovljeni, sveži in precej lepši prostori velika pridobitev za stranke ter vse zaposlene, saj gre za prijazno in funkcionalno podobo. Minister je zaposlenim zaželel dobro počutje v novih prostorih. »Pogoji za to so nedvomno zagotovljeni. Naj bo cilj iskanje rešitev v postopkih in ne dodatno birokratiziranje zadev.« Državljankam in državljanom pa je zaželel, da bi storitve na novi lokaciji opravljali strpno, hitro in učinkovito. Po ministrovih besedah so imeli v borbi proti epidemiji virusa covid-19 eno ključnih vlog prav javni uslužbenci na upravnih enotah, ki so skrbeli, da je kolesje države kljub sprejetim omejitvam nemoteno teklo dalje.

V nagovoru se je minister posebej zahvalil tudi svojima predhodnikoma Borisu Koprivnikarju in Rudiju Medvedu, pod vodstvom katerih se je projekt začel, nekdanjim načelnikom upravne enote in županu Ljubljane, ki so pri projektu sodelovali. Sama prenova poslopja se je formalno začela s podpisom pogodbe med Mestno občino Ljubljana, Ministrstvom za javno upravo in Upravno enoto Ljubljana 15. septembra 2017. S tem je bila med ministrstvom in Mestno občino Ljubljana dogovorjena izpraznitev prostorov občine, ki so bila dana v brezplačno uporabo Upravni enoti Ljubljana ter formalni prenos lastništva objekta od Mestne občine Ljubljana na Republiko Slovenijo z namenom, da se v objekt preseli Upravna enota Ljubljana. Nato so sledili vsi pomembni koraki in mejniki v postopku prenove, ki se je uspešno zaključil v začetku marca 2020.

Župan Zoran Janković je v nagovoru izpostavil prednost storitev na enem mestu, kar je v korist meščankam in meščanom ter v zvezi s projektom selitve in prenove izpostavil dobro sodelovanje med javno upravo in občino, ne glede na to, da so se vmes menjali ministri in vlade. Ob tem je dodal, da Mestna občina Ljubljana tudi pri drugih stvareh dobro sodeluje z ministrstvom in upravno enoto. Ob zaključku je čestital zaposlenim in jim zaželel uspešno delo.

Načelnik mag. Bojan Babič je predstavil potek samega projekta od ideje do realizacije ter organizacijo upravne enote, postregel pa je tudi s podatki o številu zaposlenih in reševanju zadev na Upravni enoti Ljubljana. »Naše delo se pri izboljšanju organizacije dela in delovnih procesov šele pričenja in prepričan sem, da nam bo ob podpori ministrstva in vseh županov občin v prihodnosti tudi uspelo narediti kvalitativni preskok pri izvajanju storitev za naše občane in s tem izboljšati tudi njihovo uporabniško izkušnjo,« je dodal načelnik.

Slovesnost je popestril glasbeni program učencev Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana in Godalnega kvarteta Ameba. Zbrani so si lahko tudi ogledali prostore uprave enote.

Podrobneje o Upravni enoti Ljubljana in prenovi prostorov

Prenova prostorov nekdanje Občine Bežigrad na Linhartovi cesti 13 je bila zaključena v prvih dneh marca letos in je med drugim zajemala: menjavo tlakov, rušenje in novo postavitev predelnih sten, menjavo oken, vrat, celovito  elektro-inštalacijsko obnovo, povsem novo ureditev vhodne avle ter ureditev arhivskih prostorov s omičnimi regali. Z ukinitvijo petih izpostav (Bežigrad, Center, Moste, Šiška in Vič-Rudnik) ter preselitvijo javnih uslužbencev bo upravna enota poslovala na dveh lokacijah: Tobačni ulici 5 - Sektor za upravne notranje zadeve in Linhartovi 13 za vse druge upravne storitve. Upravna enota Ljubljana, ki pokriva 903,8 km2 površine in zajema občine Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Horjul, Ig, Medvode, Škofljica, Velike Lašče, Vodice in Mestno občino Ljubljana ter 293 naselij, ima 290 zaposlenih javnih uslužbencev. Na novi naslov se je iz izpostav in organizacijskih enot preselilo 123 javnih uslužbencev, medtem ko je v Sektorju za upravne notranje zadeve 167 javnih uslužbencev. Upravna enota ima tudi sedem krajevnih uradov, in sicer: Dobrova, Ig, Medvode, Notranje Gorice, Škofljica, Velike Lašče in Dol pri Ljubljani.

Z reorganizacijo do boljših delovnih procesov in uporabniške izkušnje

Na podlagi sprejete reorganizacije Upravne enote Ljubljana, ki je pričela veljati v ponedeljek, 15. junija 2020, bosta na Tobačni ulici 5 v Ljubljani po novem organizirana dva sektorja, in sicer Sektor za javni red in promet, v okviru katerega bosta delovala Oddelek za javni red in prekrške ter Oddelek za društva, prireditve in orožne listine. Drugi sektor bo Sektor za matične zadeve, tujce in državljanstva, v okviru katerega bosta delovala Oddelek za tujce in Oddelek za matične zadeve in državljanstva. Na Tobačni ulici od 15. junija 2020 deluje tudi Oddelek za okenca in krajevne urade.

Ob pričetku veljavnosti nove sistemizacije oziroma reorganizacije so bile ukinjene vse izpostave Upravne enote Ljubljana in Sektor za upravne notranje zadeve, ki po novem deluje v dveh sektorjih in enem oddelku na Tobačni ulici 5.  

Reorganizacija in selitev sta bili pripravljeni s ciljem, da se tako delovni procesi kakor tudi uporabniška izkušnja izboljšata. Gre za organizacijsko, funkcijsko in lokacijsko združitev po vsebini zaokroženih delovnih področij ter njihovo optimizacijo. Tako bo učinkovitejši prenos informacij in lažje zagotavljanje enotnega odločanja v istovrstnih ali podobnih primerih pri reševanju upravnih zadev, povečala pa se bo tudi učinkovitost organizacijskih enot in upravne enote kot celote, učinkovitejša bo lahko izraba kadrovskih potencialov ter enakomernejša, uravnotežena delovna obremenitev zaposlenih. Tudi prenos znanj in dobrih praks med javnimi uslužbenci bo boljši, predvidevamo pa tudi dodatne pozitivne učinke (stroški, kadri), ki izhajajo iz centralizirano organiziranega upravljanja z dokumentarnim in arhivskim gradivom in njegovo hrambo, In, kar je najpomembneje, učinkovito in kakovostno posredovanje informacij uporabnikom.