Skoči do osrednje vsebine

Naročanje in sprejemanje strank v upravni enoti Ljubljana

Upravna enota Ljubljana se trudi strankam zagotavljati strokovne in kvalitetne upravne storitve. Ker želimo v največji meri preprečiti možnost prenosa okužb, smo ob začetku epidemije uvedli sistem naročanja strank, ki ga izvajamo do preklica.

Ker spremljamo sprotne odzive strank, poudarjamo, da imajo le-te s takšnim sistemom naročanja v večini pozitivne izkušnje. Obenem je določeno število strank, ki jim takšen način naročanja ne ustreza (predolgo čakanje na proste telefonske linije, preobremenjenost telefonskih linij ipd).

Dnevno prejmemo preko 5.000 telefonskih klicev (informacije o osebnih izkaznicah, potnih listinah, vozniških dovoljenjih idr.) in preko 500 elektronskih sporočil za zagotovitev želenih terminov naročanja. Na Tobačni ulici 5 imamo vsak dan odprtih maksimalno število okenc, kar nam omogoči sprejem približno 550 strank.

Zaradi prostorskih omejitev in omejenih kadrovskih virov, ne zmoremo strankam omogočiti želenih upravnih storitev v zahtevanem času. Kljub maksimalnemu izkoristku vseh notranjih virov in organizacijski prilagoditvi, ne moremo dnevno sprejeti več kot 550 strank. To v praksi pomeni, če se želite naročiti danes na prosti termin, se je potrebno zavedati, da je pred vami v čakalni vrsti vsaj 1.500 do 2.000 strank. Iz navedenega izhaja, da je potrebno počakati na prve proste termine za urejanje upravnih storitev približno teden dni.

Stranke prosimo za razumevanje in jih obveščamo , da lahko večino upravnih storitev opravijo tudi na ostalih 57 upravnih enotah. Seznam je dosegljiv na: https://www.gov.si/drzavni-organi/upravne-enote/.