Skoči do osrednje vsebine

Nedovoljena uporaba neonikotinoidov za namene tretiranja semen

Republika Slovenija ne dovoli ponovne uporabe neonikotinoidov na območju RS, čigar uporaba je bila prepovedana oziroma omejena na podlagi EU uredb. Ukrepi uvedeni v Sloveniji v letu 2011 so bili najstrožji ukrepi v celotni EU in so temeljili izključno na zaščiti čebel. Slovenija je v skladu s zakonodajo tudi posredovala zahtevo na Evropsko komisijo - EK, za ponovni pregled uporabe neonikotinoidov za namene tretiranja semena.

V Sloveniji je bila že leta 2011 uvedena prepoved uporabe tretiranega semena koruze in oljne ogrščice, kot tudi prepoved uporabe sredstev za tretiranje semena na osnovi neonikotinoidov. Zahteva je temeljila na prepovedi neonokotinoidov zaradi nesprejemljivega tveganja za zdravje čebel in je bila podprta tudi s strani Italije in Francije.

Zaradi podpore s strani več držav članic, je EK v letu 2012 sprožila postopek ponovnega ocenjevanja neonikotinoidov za tretiranje semena. Ocena tveganja je bila izdelana s strani Evropske agencije za varno hrano – EFSA in je v dobršni meri potrdila zahteve Slovenije in ostalih držav, kot upravičene. Zato je EFSA predlagala sprejetje ustreznih ukrepov za zaščito čebel.

Razprava na EK je bila izrazito deljena med države, ki so podpirale prepoved in države, ki se s tem niso strinjale. Slovenija je podpirala popolno prepoved uporabe neonikotinoidov za tretiranje semena, kar ji je ob podpori določenih držav tudi uspelo. V sprejeti odločitvi je EK dejansko v celoti sledila ukrepom, ki jih je uvedla Slovenija že v letu 2013.

Popolna prepoved uporabe neonikotinoidov na prostem je bila na nivoju Skupnosti izglasovana že leta 2018.

Neonikotinoidi v sredstvih prepovedanih za uporabo, navedenih v Odredbi o prepovedi prometa in uporabe določenih fitofarmacevtskih sredstev na ozemlju RS, so sedaj  generalno prepovedani na nivoju EU. Gre za nepotrebno podvajanje zakonodaje, zato je MKGP predlagalo odjavo te Odredbe. V postopku odjave je samo Odredba o prepovedi uporabe fitofarmacevtskih sredstev z aktivnimi substancami klotiniadin, imidakloprid in tiametoksam. Ključno je, da so prepovedi določene v tej odredbi, prepovedane tudi z s strani uredb EU.

 To ne vpliva ne spreminja odklonilnega stališča RS do neonikotinoidov.

Pri uporabi insekticidov, ki imajo lahko negativni vpliv na čebele, je Slovenija zelo odločna,  kar se kaže v tem, da v zadnjih letih ne beležimo večjega števila pomorov čebel. Poleg tega so v Sloveniji uvedeni visoki standardi za zaščito čebel, ki se odražajo v označevanju vseh sredstev, ki so lahko nevarne za čebele. Pozitivno na varovanje čebel vpliva tudi vsakoletna akcije ozaveščanja, ki jo MKGP skupaj s Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter Čebelarsko zvezno Slovenije, izvaja pred začetkom uporabe fitofarmacevtskih sredstev.

Posebej pa je potrebno poudariti, da je Slovenija na vseh področnih politikah, tako na nivoju Skupnosti, kot tudi na nacionalnem nivoju, prepoznana in znana kot država, ki dosega visoko stopnjo zaščite čebel (Kranjske sivke).