Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za 1100 mest v domovih za starejše

Varstvo starejših je ključna tema dela Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pod vodstvom ministra Janeza Ciglerja Kralja tudi po izteku epidemije. S ciljem čim prej zagotoviti dodatna mesta v domovih za starejše občane, je ministrstvo v Uradnem listu (št. 89/2020), z dne 19.6.2020, objavilo Javni razpis za podelitev koncesij za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejše za okvirno 1100 mest.

Zaradi povečanih potreb po domskem varstvu starejših je ministrstvo pospešilo aktivnosti za zagotovitev dodatnih kapacitet v domovih za starejše. Slednja bodo zagotovljena tako s podelitvijo koncesij, kot z intenzivnim črpanjem evropskih sredstev. Ministrstvo je dne 19.6.2020 že objavilo javni razpis za podelitev koncesij za okvirno 1100 mest.

Na javni razpis se lahko prijavijo pravne ali fizične osebe, ki v skladu z določbo 7. člena Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva izpolnjujejo v razpisu navedene pogoje. Ponudniki morajo svojo ponudbo na javni razpis predložiti koncedentu osebno ali priporočeno po pošti do 1. 10. 2020. Krajevno območje ni zamejeno, koncesije se razpisujejo za območje Republike Slovenije.

Kriteriji in merila pri izbiri ponudnikov za podelitev koncesije so pokritosti potreb po upravnih enotah, lokacija objekta, kakovost predloženega programa izvajanja storitev, izdano pravnomočno gradbeno dovoljenja za objekt v katerem se bo izvajala koncesija ter cena storitve.

Koncesija se mora začeti izvajati do 31. 12. 2022 in se bo podelila za določen čas za obdobje 40 let, z možnostjo podaljšanja.

RAZPIS