Skoči do osrednje vsebine

Sprejeta nova uredba o izvajanju poroštva države pri najemanju kreditov

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela novo Uredbo o izvajanju ukrepa poroštva po Zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE), s čemer so odpravljene še zadnje nejasnosti glede odobravanja kreditov, zavarovanih s poroštvom Republike Slovenije, ki so namenjeni zagotovitvi dodatne likvidnosti slovenskemu gospodarstvu.

Dva sogovornika pregledujeta določila neke pogodbe

Pregled dokumentacije | Avtor: skynesher - GettyImages/GulliverFilm&Foto

S predlagano uredbo se:

  • izrecno določi, da je do sprejetja posebne uredbe iz šestega odstavka 9. člena ZDLGPE izplačilo poroštvene obveznosti Republike Slovenije mogoče le v denarju, kar je sicer že določal zakon;
  • uredbi doda tudi priloga, ki podrobneje določa seznam dokumentacije, na podlagi katere bo SID banka vnaprej preverjala, ali so izpolnjeni pogoji za izpolnitev poroštvene obveznosti Republike Slovenije, kar še dodatno prispeva k nepreklicnosti in nepogojnosti poroštva, danega na podlagi ZDLGPE;
  • SID banki naloži, da na svoji spletni strani objavlja podatke o trenutni porabi poroštvene kvote, kar bo prispevalo k temu, da bodo banke vnaprej seznanjene, koliko poroštvene kvote po ZDLGPE (le-ta znaša 2 milijardi evrov) je še na voljo.

Novosti v uredbi upoštevajo ureditev po ZDLGPE, po katerem je poroštvo v interesu hitrosti in enostavnosti postopka dano ex-lege, kar posledično zahteva omenjeno naknadno presojo s strani SID banke, ali je bila unovčitev poroštva upravičena. V novi uredbi so tako uporabljene maksimalne možnosti v smeri nepreklicnosti in nepogojnosti poroštva, upoštevaje, da je poroštvo dano ex-lege in da dano poroštvo pomeni tudi državno pomoč. Ker pa je potrebna ustreznost poroštva tudi z vidika izpolnjevanja pogojev za ugodnejšo obravnavo izpostavljenosti pri izračunu kapitalskih zahtev ter primernosti kreditov, danih za zavarovanje denarnih operacij Evrosistema, bo SID banka opravila pregled seznama za preverjanje izpolnjevanja pogojev, ki je preciziran in dopolnjen z dokumentacijo.

Vse navedene spremembe, kakor tudi obsežna pojasnila, ki so bila že podana bankam, bodo dokončno odpravile nejasnosti. Utemeljeno pričakujemo, da bo bančni sektor s hitrim odobravanjem kreditov po ZDLGPE zagotovil zadostno in potrebno likvidnost slovenskemu gospodarstvu, ki se sooča z negativnimi posledicami epidemije COVID-19, s čimer bo preprečena hujša gospodarska škoda.