Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo delodajalcem glede izjav in nezmožnosti koriščenja letnega dopusta zunaj Slovenije

Inšpektorat za delo opominja delodajalce in delavce, da opozorila oziroma podpisovanje izjav, po katerih delavci ne smejo zapuščati Republike Slovenije v času koriščenja letnega dopusta, ne morejo imeti neposrednega pravnega učinka. Tudi enostransko odrejanje letnega dopusta v času odrejene karantene po vrnitvi v Republiko Slovenijo ni dopustno. Letni dopust se lahko koristi le v dogovoru med delavcem in delodajalcem. Le delavec ima pravico izrabiti en dan letnega dopusta na tisti dan, ki ga sam določi, o čemer mora obvestiti delodajalca najkasneje tri dni pred izrabo.

Če bi v primeru odsotnosti z dela zaradi odrejene karantene prišlo do odpovedi pogodbe o zaposlitvi, bo razloge za odpoved treba presojati od primera do primera, saj bo vprašanje upravičene odsotnosti z dela odvisno od obstoja višje sile, ki je opredeljena s prisotnostjo zunanjega vzroka, nepričakovanostjo dogodka ter neizogibnostjo in neodvrnljivostjo dogodka. Pri tem opozarjamo, da mora biti v primeru izredne odpovedi poleg utemeljenega razloga hkrati izpolnjen tudi pogoj, da ob upoštevanju vseh okoliščin in interesov pogodbenih strank ni mogoče nadaljevati delovnega razmerja. Do odsotnosti in nadomestila plače je upravičen delavec, pri katerem je izkazana višja sila, zaradi katere ne more opravljati dela (mnenje MDDSZ, objavljeno 23. 6. 2020).

Če bi delodajalec kršil postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi, se lahko delavec obrne na Inšpektorat za delo, medtem ko utemeljenost razloga za odpoved pogodbe o zaposlitvi presoja delovno sodišče.