Skoči do osrednje vsebine

Podvoz v Hrastniku uradno predan namenu

Direkcija za infrastrukturo in Občina Hrastnik sta danes tudi uradno predali rekonstruiran podvoz na Cesti Hermana Debelaka v Hrastniku namenu.

Podvoz na lokalni cesti na Dirmajerjev hrib je bil pred rekonstrukcijo preozek in je omogočal prevoznost zgolj osebnim vozilom in manjši kmetijski mehanizaciji.

Gradbena dela, ki so se pričela februarja 2020, so obsegala razširitev podvoza na 5 metrov z najmanjšo svetlo odprtino podvoza v osi ceste 3,27 metra. Z širitvijo in poglobitvijo podvoza je sedaj omogočena prevoznost tudi za intervencijska reševalna in gasilska vozila, ki pred rekonstrukcijo niso imela hitrega dostopa do krajanov ob Cesti Hermana Debelaka.

V okviru gradbenih del je bila izvedena tudi sanacija opornega zidu na zahodni strani podvoza in sanacija temelja na podpornem zidu na vzhodni strani podvoza, zgrajena sta bila dva oporna zidova dolžine 20 metrov in dolžine 24 metrov. Dela so vključevala še širitev lokalne ceste, zaščito in prestavitev komunalnih vodov ter rekonstrukcijo naprav za odvodnjavanje.

Vrednost gradbenih del, ki so bila skladno s pogodbo zaključena dne 10.6.2020, je znašala 644.615,65 EUR z DDV, od tega je Direkcija za infrastrukturo sofinancirala 60 %, Občina Hrastnik pa 40 % vrednosti del.

Prerez traku ob otvoritvi podvoza po železniško progo v Hrastniku

Uradna predaja novega podvoza pod železniško progo v Hrastniku namenu | Avtor Branko Klančar

1 / 4