Skoči do osrednje vsebine

Državni sekretar Damjan Stanonik na obisku hribovskih kmetij in gozdov na Koroškem

Državni sekretar Damjan Stanonik se je v okviru obiska na Koroškem sestal s predstavniki Zveze lastnikov gozdov Slovenije in Društva lastnikov gozdov Mislinjske doline. Obravnavali so področje gospodarjenja na hribovskih kmetijah z omejenimi možnostmi in aktualne probleme pri gospodarjenju z gozdovi. Na Zavodu za gozdove Slovenije, območni enoti Slovenj Gradec so ga predstavniki seznanili s posledicami ujm in škode v gozdovih zaradi podlubnikov. Po sestanku je sledil še ogled dejanskega stanja na terenu.

S predstavniki Zveze lastnikov gozdov Slovenije in Društva lastnikov gozdov Mislinjske doline se je državni sekretar na Kmetiji Knez Zdravko p.d. ROS v Zgornjem Razboru pogovarjal o specifiki gospodarjenja z gozdovi. Obravnavali so gospodarski in socialni položaj hribovskih kmetij na področju gozdarske dejavnosti, predvsem z vidika nove perspektive Programa razvoja podeželja. Poudarili so pomen programa mladih prevzemnikov in iskanja možnih povezav znotraj gozdarskega in lesnega sektorja na prihodnjih razpisih za področje gozdarstva. Državni sekretar Damjan Stanonik je poudaril, da je pomebno vlagati v hribovske kmetije saj je spodbujanje k nadaljnjemu obstoju in nadaljnjemu razvoju nujno. Izpostavil je razpise, ki omogočajo različne dopolnilne dejavnosti, kot so pridelava in predelava hrane, sečnja in obdelava lesa, pa tudi turizem. Turizem predvsem z vidika uporabe gozdov z ureditvijo kolesarskih urejenih poti (gorsko kolesarstvo, gorski turizem), doživla hiter vzpon.

Obisk je državni sekretar nadaljeval na Zavodu za gozdove Slovenije, v območni enoti Slovenj Gradec, kjer se je seznanil s posebnostjo gozdov na Koroškem, predvsem z vidika posledic ujm in gradacije smrekovega lubadarja. Obravnavali so potek sanacije gozdov, pri čemer je državni sekretar poudaril, da ta poteka dobro in se že kažejo pozitivni vplivi, s katerimi želijo čimprej sanirati nastalo škodo.

Zaključki srečanja so bili jasni – čimbolj izkoristiti možnosti nove perspektive Programa razvoja podeželja, se usmeriti v izpolnjevanje pogojev za prijave na razpise in tako ohranjati tudi podeželje, ki zaradi omejenih možnosti terja več truda, napora in vztrajnosti.