Skoči do osrednje vsebine

S pomočjo evropskih sredstev do čistega okolja v porečju Save na Jesenicah

  • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za  projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save – občina Jesenice«. Za projekt v vrednosti 2,4 milijona evrov, ki ga bo izvajala občina Jesenice, bo Kohezijski sklad prispeval 829.000 evrov.

V okviru projekta bo izgrajena ustrezna infrastruktura za čiščenje komunalnih odpadnih voda. Zgrajena bo fekalna kanalizacija na območju Murove, Stražišarjeve in KS Sava. Na teh območjih namreč prebivalci še vedno zbirajo odpadno vodo v greznicah, ki niso skladne s predpisi. S projektom bo zagotovljena večja priključenost prebivalcev na gospodarsko javno infrastrukturo odvajanja in čiščenja odpadnih voda skladno z zahtevami veljavnega Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in Direktive o odpadnih vodah.