Skoči do osrednje vsebine

Agencija je danes poslala predtiskane obrazce "Finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka v prireji govejega mesa zaradi epidemije COVID-19"

Agencija je danes vsem nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki izpolnjujejo pogoje iz prvih treh alinej šestega člena Odloka o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v prireji govejega mesa zaradi epidemije COVID-19 in ki so imeli zakol, izvoz ali odpremo goveda v obdobju od 15. aprila 2020 do 31. maja 2020, poslala predtiskane obrazce »Finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka v prireji govejega mesa zaradi epidemije COVID-19«.

Prejemnikom obvestil svetujemo, naj prejete obrazce čim prej pregledajo, podpišejo in jih najkasneje do 30.6. 2020 pošljejo nazaj, in sicer po pošti s priporočeno pošiljko na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, s pripisom "izredni začasni ukrepi" ali elektronsko: aktrp@gov.si s skeniranim podpisom.


Če upravičenec ne prejme predtiskanega obrazca, lahko zahtevek izpolni sam in ga najkasneje do 30. 6. 2020 pošlje na Agencijo.
Zahtevek je objavljen v Uradnem listu RS št. 61/2020 in na spletni strani.