Skoči do osrednje vsebine

Vlada je sprejela Uredbe o spremembi Uredbe o pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske

Uredba o spremembi Uredbe o pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske ureja višino osnove za obračun plačila za pripravljenost za morebitni vpoklic oz. vrača višino osnove, ki je veljala pred znižanjem zaradi finančne krize.

Z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske, ki se je začela uporabljati 1. januarja 2013, je bila znižana osnova za obračun plačila za pripravljenost z 0,8 % na 0,64 % bruto minimalne plače na dan. Z navedeno spremembo drugega odstavka 19. člena osnovne uredbe je bilo plačilo za pripravljenost znižano za 20 % (namesto 6,10 EUR: 4,88 EUR na dan). Posledično se je znižalo tudi povečano plačilo za pripravljenost (peti odstavek 19. člena osnovne uredbe), dodatek za stalnost (24. člen osnovne uredbe), posebna denarna nagrada (22.a člen osnovne uredbe) in povračilo stroškov objave delodajalcu (21.a člen osnovne uredbe).

Z zviševanjem minimalne plače se je nominalni znesek plačila za pripravljenost sicer zviševal, kljub temu pa je trenutno plačilo za pripravljenost nižje kot leta 2012, saj znaša 6,02 EUR na dan.

Zaradi vpoklica pogodbenih pripadnikov rezervne sestave Slovenske vojske na opravljanje vojaške službe (v miru – v domovini), ki je postala redna praksa (opomba; 17. člen osnovne uredbe določa, da se pogodbene pripadnike rezervne sestave »izjemoma vpokliče k opravljanju vojaške službe v miru«) v letih 2018 do 2020 (ne upoštevajoč vpoklica zaradi emigrantske krize leta 2016), se pogodbeni pripadniki v velikem številu odločajo za prekinitev pogodbe iz osebnih razlogov oz. se ne odločajo za podaljšanje pogodbenega razmerja. Vpoklic v vojaško službo (v miru – v domovini) namreč lahko pomeni izpad osebnega dohodka, ker v času opravljanja vojaške službe pogodbenemu pripadniku rezervne sestave pripada enaka plača kot poklicnemu pripadniku na enaki formacijski dolžnosti (brez napredovanj v plačnih razredih). Iz navedenih razlogov se vse manj državljanov in državljank Republike Slovenije odloča za sodelovanje v pogodbeni rezervi Slovenske vojske.

Predlog uredbe določa, da se osnova za izračun plačila za pripravljenost za morebitni vpoklic, s sedanjih 0,64 % bruto minimalne plače na dan, poveča na 0,8 %, torej na osnovo, ki je veljala pred 1. januarjem 2013.

Namen predlagane spremembe uredbe je povečanje zanimanja kandidatov za pogodbeno opravljanje vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske in njihovo zadrževanje.

Iskalnik