Skoči do osrednje vsebine

Prehod na popoln elektronski vnos vlog in zahtevkov za izplačilo za podukrepe M19.2, M19.3 in M19.4 (LEADER)

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja obvešča vlagatelje, ki bodo oddajali vloge in upravičence, ki so prejeli odločbe o pravici do sredstev, da s 1. 7. 2020 prehajamo na popoln elektronski način vlaganja vlog in zahtevkov za ukrep M19 - Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost), in sicer za podukrepe M19.2, M19.3 in M19.4.

Na podlagi spremembe Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 68/19) se s 1. 7. 2020 spreminja način oddaje vlog za odobritev sredstev in zahtevkov za izplačilo. Od 1. 7. 2020 dalje bodo morali vlagatelji vloge na objavljene javne razpise in zahtevke za izplačilo sredstev za navedene podukrepe vlagati izključno v elektronski obliki preko aplikacije E-kmetija.

Da ne bi prihajalo do težav pri oddajanju zahtevkov za izplačilo sredstev, upravičence, ki so ali še bodo junija začeli vnašati zahtevke, vljudno prosimo, da z vnosom vlog in zahtevkov za izplačilo sredstev zaključijo in jih tudi oddajo do konca junija. Te zahtevke je treba na Agencijo oddati tudi v fizični obliki.

Z začetkom vnosa zahtevkov, ki jih nameravajo upravičenci oddati v juliju, pa prosimo, da ne začnejo pred 1. 7. 2020. Aplikacija za vnos zahtevkov se bo takrat namreč nekoliko spremenila ter bo zaradi prehoda na popoln elektronski vnos zahtevano, da se oddaja izvede z vsemi potrebnimi izjavami in prilogami. Zahtevkov, oddanih po 1. 7. 2020, na Agencijo ne bo več treba pošiljati po pošti oz. oddajati tudi v fizični obliki.

Vlagateljem svetujemo, da v primeru tehničnih težav kontaktirajo Agencijo.

Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja