Skoči do osrednje vsebine

Brezplačen prenos zemljišč

Vlada je na 21. redni seji sklenila pogodbo o brezplačnem prenosu dveh zemljišč, obe k. o. 2494 Košana, v last Občini Pivka, saj ti v naravi predstavljata obstoječo dostopno pot, zemljišče pa nima več funkcije vodnega zemljišča.

Omenjeno zemljišče nima več funkcije vodnega zemljišča in ga tudi v bodoče ne bo imelo, saj na njem voda ni več trajno prisotna.

Občina Pivka je izrazila strinjanje s predlogom DRSV o prenosu zemljišča.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor