Skoči do osrednje vsebine

Ministrica dr. Aleksandra Pivec in državni sekretar Damjan Stanonik na seji Sveta za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost

Ministrica dr. Aleksandra Pivec in državni sekretar Damjan Stanonik sta se udeležila 5. seje Sveta za območja z omejenimi možnostmi (OMD) za kmetijsko dejavnost. Seja je tokrat potekala na terenu in sicer na kmetiji predsednika Sveta za OMD Janeza Beje v Konjščici v občini Litija. Ob ogledu kmetijskih površin, so se udeleženci na praktičen način in osebno seznanili z omejitvami, ki močno otežujejo prav vse faze pridelave krme.

Ministrica s črnim dežnikom v družbi treh oseb

Seja sveta za OMD na terenu | Avtor MKGP

1 / 2

Gostitelj seje in predsednik Sveta Janez Beja je ministrici, predstavnikom Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) ter članom Sveta predstavil kmetijo, posebej pa še strme površine, na katerih z družino kmetuje. Na takih strminah je pogosto prisoten tudi nižji pridelovalni potencial, kar zmanjšuje število živali, ki se jih lahko krmi iz razpoložljivih kmetijskih površin, kar vpliva na dohodek kmetije.

Ministrica je ob nadaljevanju seje Sveta za OMD izrazila zadovoljstvo, da je le ta organizirana na terenu in imajo tako deležniki priložnost videti, kako kmetijstvo deluje v tovrstnih pogojih. Opozorila je, da je sedaj pravi čas, da se ugotovitve upošteva pri pripravi dokumentov Strateškega načrta in pozvala vse deležnike, da se aktivno vključijo v proces priprave.

V razpravi so se člani sveta dotaknili tudi politik in ukrepov drugih resorjev, ki imajo vpliv na podeželje, vendar nekateri ukrepi ne delujejo tam, kjer bi bili najbolj potrebni. Izpostavili so, da omenjeno območje spada v razvito zahodno kohezijsko regijo, kar kmetijam zmanjšuje ali preprečuje kandidiranje za številne podpore. Člani Sveta, ki so tudi kmetje, so ministrico opozorili na nekatera pereča vprašanja, ki jih kljub aktivnemu delovanju ne uspejo razrešiti. To so predvsem: preštevilna divjad (jelenjad), pojav zveri na območjih, kjer do seda niso bile prisotne, spremembe pri obdavčitvi iz katastrskega dohodka in uvedba davka na nepremičnine, kjer so gozd in strma kmetijska zemljišča po novem vrednotenju močno povečala davčno obremenitev kmetom.

Glede novosti pri sprejemanju Evropske zakonodaje je bilo članom Sveta predstavljeno aktualno dogajanje ob sprejemanju evropske zakonodaje. Predvsem uredbe, ki bo uredila prehodno obdobje, zakonodajni paket za reformo Skupne kmetijske politike (SKP), informacije o predložitvi večletnega finančnega okvirja (VFO) ter spremembo uredbe za razvoj podeželja, kar zadeva izredno podporo v odziv na izbruh COVID-19.

Ob koncu so se udeleženci seje Sveta za OMD strinjali, da je tovrstna izvedba seje koristna, saj omogoča lažje razumevanje kmetovanja na območjih z omejenimi možnostmi. Slovenske kmetije s svojo raznolikostjo in specifičnostjo morajo biti tudi v prihodnje deležne ustrezne obravnave. Člani Sveta za OMD so poudarili, da si bodo v okviru svojih pristojnosti, skupaj z drugimi resorji prizadevali tovrstne specifičnosti tudi ustrezno nasloviti.

Iskalnik