Skoči do osrednje vsebine

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je danes izvedla spletni seminar "Knjiženje terjatev do ARSKTRP oz. MKGP"

Vlagateljem je predstavila postopke obravnave vlog in zahtevkov ter način, kako upravičenci pravilno vzpostavijo terjatve za sredstva, ki jih izplačuje Agencija. 

Za pravilno vodenje knjigovodstva morajo vlagatelji zahtevkov za izplačilo odobrenih sredstev iz naslova ukrepov kmetijske politike ustrezno vzpostaviti terjatve do financerja, sicer prihaja do odstopanj na nivoju njihove premoženjske bilance in drugih evidenc.

Agencija je izvedla spletni seminar, na katerem je vlagateljem predstavila postopke obravnave vlog in zahtevkov ter način, kako upravičenci pravilno vzpostavijo terjatve za sredstva, ki jih izplačuje Agencija. 

Spletni seminar je bil namenjen vlagateljem iz javnega in zasebnega sektorja, ki jim Agencija izplačuje sredstva za izvajanje kmetijskih ukrepov.

Posnetek spletnega seminarja si lahko ogledate na spodnji povezavi (potrebna je registracija z imenom, priimkom in e-naslovom). 

Posnetek spletnega seminarja...

Predstavitveno gradivo...