Skoči do osrednje vsebine

Prehod na popoln elektronski vnos vlog in zahtevkov za izplačilo sredstev za podukrepe 4.1, 4.2, 4.3 in 8.6

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja obvešča vlagatelje, ki bodo oddajali vloge in upravičence, ki so prejeli odločbe o pravici do sredstev, da s 1. 7. 2020 prehajamo na popoln elektronski način vlaganja vlog in zahtevkov za izplačilo sredstev za podukrepe 4.1, 4.2, 4.3 in 8.6.

Internet

V kratkem bo sprejet predlog spremembe Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, s katerim se, med drugim, spreminjajo drugi in tretji odstavek 92. člena ter drugi odstavek 102. člena te uredbe.

S tem se spreminja način oddaje vlog in zahtevkov za izplačilo sredstev od 1. 7. 2020 dalje. Od tega datuma naprej bo treba vloge na objavljene javne razpise in zahtevke za izplačilo sredstev vlagati samo v elektronski obliki preko aplikacije E-kmetija.

Da ne bi prihajalo do težav pri oddajanju zahtevkov za izplačilo sredstev, upravičence, ki so ali še bodo v juniju začeli vnašati zahtevke, vljudno prosimo, da z vnosom zahtevkov za izplačilo sredstev zaključijo in jih tudi oddajo do konca junija. Te zahtevke je treba na Agencijo oddati tudi v fizični obliki.

Z začetkom vnosa zahtevkov, ki jih nameravajo upravičenci oddati v juliju, pa prosimo, da ne začnejo pred 1. 7. 2020. Aplikacija za vnos zahtevkov se bo takrat namreč nekoliko spremenila ter bo zaradi prehoda na popoln elektronski vnos zahtevano, da se oddaja izvede z vsemi potrebnimi izjavami in prilogami. Zahtevkov, oddanih po 1. 7. 2020, na Agencijo ne bo več treba pošiljati po pošti oz. oddajati tudi v fizični obliki.

Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja