Skoči do osrednje vsebine

Izjava Slovenske vojske o dogodku na meji

Danes, 11. junija, je bila v prostorih Ministrstva za obrambo izjava za javnost, na kateri je načelnik Generalštaba Slovenske vojske brigadir Robert Glavaš pojasnil stališča Slovenske vojske o dogodku na območju državne meje.

Načelnik generalštaba je poudaril, da v Slovenski vojski ne dopušča zlorab in prekoračitev pooblastil ter zahteva zakonito in profesionalno ravnanje. Nadaljeval je, da je z vso resnostjo pristopil k ugotavljanju dejanskega stanja in da Slovenska vojska konstruktivno sodeluje s pristojnim civilnim preiskovalnim organom Obveščevalno-varnostne službe Ministrstva za obrambo, ki vodi uradno preiskavo. Ob koncu je poudaril, da so bili pripadniki Slovenske vojske od leta 2015 na naloge v podporo Policiji pri širšem varovanju državne meje napoteni več kot 110.000-krat in da v tem času ni bilo zaznati nepravilnosti.

V nadaljevanju je tiskovni predstavnik Slovenske vojske polkovnik Marjan Sirk odgovarjal na novinarska vprašanja in pojasnil, da so v Slovenski vojski takoj po začetnih informacijah pristopili k ugotavljanju okoliščin dogodka, vendar je bil natančen datum dogodka znan šele 10. junija, kar je otežilo oz. zakasnilo ugotavljanje dejanskih okoliščin o konkretnem dogodku. Dogodka, ki je v fazi predkazenskega postopka, Slovenska vojska v tem trenutku ne more pojasnjevati, je pa storila vse v svoji pristojnosti, da se raziščejo okoliščine. Dejstvo je, da patrulje Slovenske vojske naloge v podporo Policiji pri varovanju državne meje izvajajo skladno z navodili Policije, konkretni patrulji dnevne naloge in lokacije določi policist policijske postaje, ki ji je patrulja Slovenske vojske dodeljena v podporo. Pripadniki Slovenske vojske ne izvajajo policijskih postopkov zoper civilne osebe, temveč podpirajo Policijo pri njenem delu in v okviru samostojnih patrulj poročajo Policiji. Pri tem pripadniki Slovenske vojske uporabljajo osebno opremo in oborožitev, njihove naloge pa so:

– v mešanih patruljah (skupaj s policistom) nudijo asistenco policistu v smislu varovanja postopka, ki ga policist izvaja. To pomeni, da policist izvaja vse postopke z osebami ter daje in odreja zavezujoča navodila. Vojakova naloga je, da varuje sebe in policista med izvajanjem policijskih opravil;

– po navodilih policista vzpostavijo samostojno stacionarno ali premično opazovalnico;

– na dodeljenem območju opazujejo brez neposredne prisotnosti policista, ki ga obveščajo o morebitnih nepravilnostih.

Tudi pri teh nalogah je lastna obramba neodtujljiva pravica.

Pravila delovanja je s sklepom določila Vlada Republike Slovenije, na podlagi česar je Ministrstvo za notranje zadeve izdelalo Operativno-taktični načrt sodelovanja Policije s Slovensko vojsko, Slovenska vojska pa interni akt vodenja in poveljevanja, ki narekuje priprave in delovanje pripadnikov Slovenske vojske na tej nalogi. Z njimi se seznanijo vsi pripadniki, napoteni na tovrstno nalogo.

Uradno preiskavo o dogodku na meji vodi pristojni civilni preiskovalni organ Obveščevalno-varnostne službe Ministrstva za obrambo, Slovenska vojska pri tem konstruktivno sodeluje, saj je ugotovitev dejanskega stanja v njenem interesu. Ugotovljeno morebitno odstopanje od zapisanih pravil delovanja ali morebitno nezakonito delovanje pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske bo sankcionirano skladno s predpisi in pravili delovanja v Slovenski vojski.

Izjava načelnika Generalštaba SV o dogodku na območju državne meje

Načelnik Generalštaba Slovenske vojske med izjavo za javnost o dogodku na meji | Avtor Brane Petrovič