Skoči do osrednje vsebine

Sestanek strokovne delovne skupine za kulturno dediščino pri Evropski komisiji

Med 9. in 10. junijem v obliki videokonference poteka 2. sestanek strokovne delovne skupine za kulturno dediščino pri Evropski komisiji.

Pozdrav evropske komisarke preko videokonference

2. sestanek strokovne delovne skupine za kulturno dediščino pri Evropski komisiji

1 / 2

Udeležence je na začetku srečanja pozdravila evropska komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mladino Mariya Gabriel, ki je poudarila, da je kulturna dediščina bistvena sestavina za oživitev Evrope po krizi - zaradi kulturne dediščine so ljudje močnejši. Kulturna dediščina predstavlja evropsko dušo in vrednote. Izpostavila je kulturno dediščino kot vir delovnih mest in prihodkov za lokalna gospodarstva z razvojem turizma. Poudarila je potrebo po vključevanju kulturne dediščine v glavne politike EU, tudi v Evropski zeleni dogovor.

Prvi dan srečanja je delovna skupina obravnavala vpliv krize covid-19 na sektor kulturne dediščine, vključno z okrevanjem in prilagajanjem po krizi. Predstavljeni so bili ukrepi Evropske komisije in primeri dobrih praks nevladnih organizacij ter nekaterih držav. Nova platforma Creatives Unite na enem mestu ponuja informacije o pobudah kulturnega in ustvarjalnega sektorja na krizo covid-19 ter omogoča dostop do množice obstoječih virov, mrež in organizacij.

Delovna skupina se je seznanila z najnovejšimi aktivnostmi, povezanimi s kulturno dediščino na ravni Evropske unije (GD EAC), vključno s posebnim poročilom Računskega sodišča o naložbah EU v kulturne objekte, načrtovano delavnico o alternativnem financiranju dediščine in projektom Kulturna dediščina v akciji, ki izbranim oblikovalcem lokalnih in regionalnih politik omogoča izmenjavo znanj o kulturni dediščini s poudarkom na participativnem upravljanju, prilagodljivi ponovni uporabi in kakovosti intervencij v kulturno dediščino.

Drugi dan srečanja je namenjen naslednjim temam: digitalne izkušnje iz krize covid-19 in kako znova ustvariti fizično publiko; prispevek kulturne dediščine k zelenemu dogovoru; evropsko sodelovanje pri obvladovanju tveganj za kulturno dediščino.

Iz Slovenije se sestanka udeležujeta dr. Jelka Pirkovič, v. d. generalnega direktorja Direktorata za kulturo dediščino, ter Ksenija Kovačec Naglič, vodja Informacijsko-dokumentacijskega centra za dediščino.