Skoči do osrednje vsebine

Sestanek s predstavnikoma Združenja dramskih umetnikov Slovenije

Državna sekretarka dr. Ignacija Fridl Jarc se je danes skupaj z Damjanom Damjanovičem, v. d. generalnega direktorja Direktorata za ustvarjalnost, in sodelavkama sestala s predsednikom Združenja dramskih umetnikov Slovenije (ZDUS) ddr. Borisom Mihaljom ter Alenom Jelenom, dolgoletnim tajnikom ZDUS.

Udeleženci med pogovorom v sejni sobi

Sestanek na ministrstvu s predstavnikoma Združenja dramskih umetnikov Slovenije (ZDUS)

Navzoči so pozdravili dialog stanovskih združenj z ministrstvom ter se strinjali, da je treba okrepiti zavest o vlogi in poslanstvu kulture in umetnosti v družbi, tudi preko medijev.

Ddr. Boris Mihalj je navzoče seznanil z nekaterimi problemi samozaposlenih v kulturi, za katere menijo, da bi jih bilo v prihodnosti potrebno začeti skupaj reševati. Državna sekretarka je dejala, da je ''prednostna naloga ministrstva za kulturo predvsem ustrezno financiranje ustvarjalnosti'', v pobudah, kot je denimo vzpostavitev specialistične ambulante ali klasifikacija delovnih prostorov, pa lahko ministrstvo še naprej nastopa le kot koordinator med resorji. Prav tako je državna sekretarka sogovornika pozvala, da v okviru Kulturniške zbornice Slovenije izoblikujejo predloge za možne rešitve najbolj perečih problemov, in sicer v širšem konsenzu z ustvarjalci, društvi ter ostalimi stanovskimi združenji. Samo na osnovi jasno oblikovanih in usklajenih skupnih stališč lahko strokovne službe ministrstva pristopijo k reševanju zadev.