Skoči do osrednje vsebine

Minister Vrtovec na otvoritvi novega namenskega priveza v Luki Koper

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec se je udeležil otvoritve novega namenskega RO – RO priveza v koprskem pristanišču, ki spada med naložbe, sofinancirane s strani EU projekta CarEsmatic, v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope 2014 - 2020. V nagovoru je spomnil na pomembnost Luke Koper in pristanišča za razvoj slovenskega gospodarstva.

»Vpetost Slovenije v prometne tokove v Srednji in Vzhodni Evropi z lastnim izhodom na morje je izjemna primerjalna prednost našega gospodarstva. Številne države v osrčju Evrope nimajo lastnega dostopa do morja, hkrati pa je njihovo delovanje zelo odvisno od mednarodne blagovne menjave. Zato mora Luka Koper v prihodnosti s širitvijo lastnih zmogljivosti čim več blagovnih tokov, ki potekajo v Sredozemlju, usmeriti k sebi,« je dejal minister in spomnil, da je država kot skrben gospodar dolžna ustvarjati ustrezne pogoje za razvoj pristanišča s sprejemom ustreznih prostorskih načrtov v skladu s programom razvoja pristanišč.


Nov namenski RO - RO privez v koprskem pristanišču zagotavlja dodaten vez za ladje za pretovor avtomobilov. »S tem bodo skrajšane transportne poti od ladje do skladiščnih površin Terminala za avtomobile na območju severno od reke Rižane ter sproščeni obstoječi privezi, kjer bo mogoče vezati ladje z drugimi tovori,« je dejal minister Vrtovec. Cilj tega evropskega projekta, katerega koordinator je bila Luka Koper, je povečanje uporabe »pomorskih avtocest« v Sredozemlju, povezati špansko, slovensko in grško pristanišče, ter povečati uporabo storitev »pomorskih avtocest« za prevoz avtomobilov v Sredozemlju.


Minister Vrtovec je spomnil tudi na prizadevanja Ministrstva za infrastrukturo, da bi v kratkem zaključili postopke pridobivanja celotnega zemljišča kasete 5A za namen širitve pristanišča. »S tem prispevamo k doseganju cilja, da Luka Koper ostane eno vodilnih pristanišč po pretovoru avtomobilov v Mediteranu. Intenzivno vlaganje v nove zmogljivosti pristaniške infrastrukture pa je predvsem pomembno z vidika izgradnje dodatne železniške povezave z zaledjem oz. izgradnje drugega tira Koper – Divača,« je poudaril minister.

Po mnenju ministra Vrtovca Luka Koper s svojim uspešnim delovanjem že desetletja prispeva k razvoju regije in Slovenije kot celote. »Če želimo, da se bo koprsko pristanišče še naprej uspešno razvijalo in uspešno odgovorilo na vse globalne izzive, ki so pred nami, bo potrebno v prihodnosti v polnosti izkoristiti vse njene in naše potenciale. Vloga transporta je zaradi naraščanja mednarodne menjave vedno bolj pomembna, učinkovit transportni sistem pa predstavlja pomemben element pri krepitvi konkurenčnosti države v mednarodnem okolju,« je zaključil svoj nagovor minister Jernej Vrtovec.