Skoči do osrednje vsebine

Četrta tranša mesečnega temeljnega dohodka

Nakazilo je danes prejelo 45.424 samozaposlenih, družbenikov, kmetov, verskih uslužbencev.

Skladno z ZIUZEOP in novelo ZIUZEOP je danes Finančna uprava upravičencem, ki so do 1. 6. 2020 vložili izjavo za marec in, ali april, in, ali maj, da zaradi epidemije niso mogli opravljati dejavnosti ali so jo opravljali v bistveno zmanjšanem obsegu, nakazala mesečni temeljni dohodek za marec in, ali april in, ali maj.

Za marec mesečni temeljni dohodek znaša 350 eur, za april in za maj pa 700 eur.

Upravičenci, ki v zavarovanje niso vključeni za celotni mesec ali za polni zavarovalni čas, pa so prejeli ustrezni sorazmerni del mesečnega temeljnega dohodka glede na delež vključitve v zavarovanje za posamezni mesec.

Polnega izplačila v današnji tranši NISO prejeli upravičenci (samozaposleni, družbeniki, kmetje, verski uslužbenci), ki so do polnega zavarovalnega časa vključeni kot starši (na podlagi drugega odstavka 19. člena ZPIZ-2). Slednji so sicer z določbo 84. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) dobili pravico do mesečnega temeljnega dohodka v celotnem znesku. Tem upravičencem bo razlika do polnega zneska mesečnega temeljnega dohodka za mesec marec in april izplačana 24. junija 2020.

V četrti tranši je mesečni temeljni dohodek prejelo 45.424 upravičencev, v skupnem znesku 39.835.600,94 eur.

Seznam prejemnikov mesečnega temeljnega dohodka je objavljen na spletni strani Finančne uprave RS.