Skoči do osrednje vsebine

Video sestanek kmetijskih ministric Slovenije in Nemčije na temo prioritet s področja kmetijstva in ribištva

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec in njena nemška kolegica, zvezna ministrica za prehrano in kmetijstvo, Julia Klöckner sta včeraj preko video povezave govorili o programu prednostnih nalog predsedovanja t.i. tria Nemčije-Portugalske-Slovenije. Ministrici sta v pogovoru izpostavili tudi epidemijo Covid-19 in posledice na področju kmetijstva oz. preskrbe s hrano.

Ministrica dr. Pivec je v uvodu izpostavila, da prioriteta programa tria Nemčije – Portugalske – Slovenije, z vidika naše države ostaja zaveza k vzpostavljanju trajnostnih praks na področju kmetijstva, ribolova, prehranskih sistemov in trajnostno upravljanje gozdov. »Naša glavna prednostna naloga, ki bi se jo radi lotili v času predsedovanja bo trajnostno upravljanje in zanesljiva preskrba s hrano, zlasti spodbujanje trajnostne pridelave hrane na podlagi družinskega modela kmetovanja in zagotavljanje dostopa do varne in kakovostne hrane ter naslavljanje lakote v svetovnem kontekstu.« Po besedah ministrice bo eden glavnih poudarkov na pomenu družinskih in majhnih kmetij v evropskem prostoru, digitalizacija in posodobitev, prilagojena družinskim kmetijam. »Naslednja tema, ki bi jo radi obravnavali na ravni EU in sovpada s temo Nemčije »Prihodnost podeželja«, je naslovitev »Dolgoročna vizija za podeželska območja in naslavljanje konfliktov v podeželskem prostoru v podeželskem prostoru med ruralno in urbano populacijo, s slednjim tesno povezana tema »ženske in njihov položaj na podeželju«.

Za Slovenijo bo v času predsedovanja pomembno tudi področje nepoštenih trgovinskih praks, delovanje varuhov v prehranski verigi, označevanje porekla, geografske oznake in tržni standardi. Pomembno bo tudi delovanje na področju zmanjševanja izgub in odpadne hrane vzdolž proizvodne in dobavne verige. Prav tako je gozdarstvo je pomemben sektor v Sloveniji in ker se povečujejo dohodki gozdarskih in lesnopredelovalnih kmetij in ustvarjajo nova zelena delovna mesta na podeželju, se nameravamo osredotočiti na vlogo gozdov pri ohranjanju podeželja. Gozdarstvo se je v Sloveniji razvilo predvsem ob vprašanjih trajnosti, več-namenskosti in sonaravnega gospodarjenja z gozdom, zato bi bilo smiselno nasloviti tudi to temo, torej trajnostno, večnamensko in sonaravno gospodarjenje z gozdovi.

V zvezi z ribištvom naj bi se med slovenskim predsedovanjem začele razprave o novi reformi skupne ribiške politike. Glede varne in kakovostne hrane pa bo pozornost namenjena goljufijam s hrano in težavam, povezanim s spletno prodajo hrane ter aktivnosti za sprejetje ustreznih dodatnih standardov glede označevanja porekla surovin v sestavljenih proizvodih in medu. Na fitosanitarnem in veterinarskem področju bo naše delo osredotočeno tudi na vprašanja, povezana z biološko varnostjo in preprečevanjem širjenja bolezni prek meja. Nenazadnje bo med slovenskim predsedovanjem prednostna naloga zdravstvena oskrba čebel.

Ministrici Slovenije in Nemčije sta v pogovoru izrazile zadovoljstvo, da bosta lahko sodelovali v skupnem projektu priprave programa predsedovanja t.i. tria. V zvezi s tem bo v prihodnje potekalo tudi več tovrstnih sestankov, tako na operativni ravni kot na političnem nivoju.