Skoči do osrednje vsebine

Konferenca ob svetovnem dnevu varne hrane - ministrica dr. Pivec: »Za varnost hrane smo soodgovorni vsi.«

Ministrica dr. Aleksandra Pivec se je danes dopoldne udeležila konference ob svetovnem dnevu varnosti hrane, ki so jo poleg Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano organizirali: Državni svet RS, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), Informacijska točka Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) in Evropska mreža deklaracije za hrano, tehnologijo, prehrano in zdravje (European Declaration on Food, Technology and Nutrition Network). V času epidemije COVID-19, v izrednih razmerah, ostajata izziv preskrba in zagotavljanje varnosti hrane, ob soodgovornosti vseh deležnikov v prehranski verigi, od kmeta do potrošnika – torej »od vil do vilic«.

Dvorana s poslušalci in z govorko ministrico dr. Aleksandro Pivec na odru

Ministrica dr. Aleksandra Pivec na konferenci v DS RS

Generalna skupščina Združenih narodov je 7. junij razglasila za Svetovni dan varnosti hrane, ki ga letos obeležujemo drugič. Svetovni dan varnosti hrane je priložnost za spodbujanje ukrepov za preprečevanje, odkrivanje in obvladovanje tveganj, povezanih s hrano, saj varnost hrane vpliva na prehransko varnost, zdravje ljudi, gospodarsko blaginjo, kmetijstvo, turizem in trajnostni razvoj. 

Dobrodošlico vabljenim udeležencem so izrekli predsednik DS Alojz Kovšca, ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec in prof. dr. Peter Raspor. Predsednik DS, g. Alojz Kovšca je poudaril, da moderna družba ni nujno varnejša in da moramo biti pripravljeni na novonastala tveganja s hitrim prilagajanjem novim okoliščinam (primer epidemija COVID-19).

Ministrica dr. Aleksandra Pivec je izpostavila: »Epidemija je opozorila na delovanje oskrbnih prehranskih verig, zato moramo v prihodnosti poskrbeti za njihovo krepitev, in sicer s spodbujanjem njihovega delovanja, s povezovanjem, pridelavo in predelavo lokalne hrane. To smo dolžni našim državljanom in vsem nam, potrošnikom. Zavedam se, da bomo vse načrtovane aktivnosti ministrstva lahko izvedli izključno ob konstruktivnem sodelovanju nosilcev živilske dejavnosti, njihovih branžnih združenj, strokovnjakov, državnih organov z učinkovitim inšpekcijskim nadzorom in potrošnikov. Ključno je znanje, komuniciranje, sodelovanje in odzivnost vseh nas z učinkovitim ukrepanjem«.

Prof. dr. Peter Raspor je poudaril: »Stroka ima vedno, ne samo v kriznih časih, potrebo, da pove svoje videnje in ponuja rešitve. Zato jo velja spoštovati in poslušati. Tudi, ali pa še posebej v  krogih politike.«

V nadaljevanju je v.d. generalnega direktorja UVHVVR dr. Jernej Drofenik predstavil izzive na področju varnosti hrane v povezavi s spremembami oskrbnih verig, kot posledico epidemije COVID-19. Sledila je predstavitev dr. Blaže Nahtigal, o delovanju Evropske Agencije za varnost hrane EFSA in Codex Alimentarius v izrednih razmerah.

Naslednja predavanja so osvetlila še druge pomembne vidike področja zagotavljanja varnosti hrane, kot so: mikrobiološka varnost in higiena živil v izrednih razmerah, zaščita hrane pred incidenti ob epidemijah, platforma »Eno zdravje/One Health« ter samooskrba pri porušenih globalnih prehransko oskrbovalnih verigah. Predstavitve so se zaključile s pobudo za dopolnitev Ustave RS s pravico do prehranske varnosti, predstavljene s strani državnega svetnika Branka Tomažiča. Sledila je razprava s sprejetjem zaključkov.

Udeleženci so se strinjali, da je tudi v bodoče nujno in ključno konstruktivno sodelovanje med deležniki v kmetijsko-živilski, prehransko oskrbovalni verigi. Torej - skupaj, soodgovorno za varnost hrane še naprej!