Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo obiskovalcem zaprtih oseb v zavodih za prestajanje kazni zapora in prevzgojnem domu - dopolnilo

Na Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij se zavedamo pomena stikov zaprtih oseb z zunanjim svetom, zato se obiski v zaporih in prevzgojnem domu vezano na preklic epidemije v državi dodatno sproščajo.

Z dnem 18. 5. 2020 smo preklicali prepoved obiskov zaprtih oseb, ki so se v skladu z varnostnimi standardi in priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) znova pričeli izvajati z določenimi omejitvami.

Z dnem 5. 6. 2020 se pričnejo obiski v zavodih praviloma izvajati po hišnem in dnevnem redu zavoda, ki sta veljala pred razglasitvijo epidemije. Na nekaterih lokacijah zavodov zaradi arhitekturnih možnosti še vedno ostajajo omejitve, predvsem pri dovoljenem številu obiskovalcev. Na vseh lokacijah lahko zaprte osebe odslej obiščejo tudi mladoletni otroci, z izjemo Zavoda za prestajanje kazni zapora Maribor (do zaključka gradbenih del v zavodu, predvidoma do 31. 7. 2020).

Obiski se v skladu s priporočili NIJZ izvajajo ob upoštevanju vseh preventivnih higienskih ukrepov. Maske je potrebno uporabljati skladno s priporočili NIJZ – maske naj se nosijo, če ni možno zagotoviti medosebne razdalje 1,5 m ter če gre za osebe z respiratornimi obolenji.

Zaprte osebe lahko ob obiskih znova prejemajo tudi pakete.

Organizacija obiska je odvisna od prostorskih in drugih možnosti posameznega zavoda, zato ob obisku prosimo sledite navodilom zaposlenih, oziroma predhodno pokličite v zavod.

V Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni uporaba prostora za nočitev (garsonjera) zaradi varnosti do nadaljnjega še ne bo na voljo.

Obiskovalce še vedno naprošamo, da v primeru bolezenskih znakov do nadaljnjega ne prihajajo na obisk v zavode za prestajanje kazni zapora in prevzgojni dom in s tem preprečijo morebitne okužbe z novim koronavirusom.