Skoči do osrednje vsebine

Objavljen javni razpis za sofinanciranje štipendij, namenjenih usposabljanju ali izobraževanju v tujini

Ministrstvo za kulturo je danes, 5. 6. 2020, v Uradnem listu objavilo Javni razpis za štipendije za specializirane poklice v kulturi 2020/2021 (oznaka javnega razpisa: JPR-ESS-ŠTIP2020-USP).


Štipendije za usposabljanje ali izobraževanje v tujini so namenjene za pridobitev dodatnih znanj, potrebnih za opravljanje specializiranih poklicev v kulturi, kar traja od 3 do 12 mesecev v časovnem obdobju med 1. 9. 2019 in 31. 10. 2021, za katerega izobraževalna institucija izda potrdilo o zaključenem programu.

Na razpis se lahko prijavijo mladi, stari do vključno 29 let (upošteva se letnica rojstva 1991), ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, ne glede na status (študent, brezposeln, samozaposlen, zaposlen). Prijavitelj mora v času usposabljanja ali izobraževanja prebivati v državi, v kateri se izvaja usposabljanje ali izobraževanje, pri čemer ne gre za usposabljanje ali izobraževanje na daljavo oziroma on-line izobraževanje. Prijavitelji morajo izpolnjevati tudi ostale v razpisu navedene pogoje.

Kot usposabljanje ali izobraževanje v tujini se šteje usposabljanje ali izobraževanje v katerikoli državi članici Evropske unije, razen Republiki Sloveniji. Usposabljanja ali izobraževanja izven Evropske unije niso predmet tega razpisa.

Višina posamezne štipendije je 350,00 EUR za vsak polni mesec usposabljanja ali izobraževanja, izplača se v enkratnem znesku po predložitvi zahtevka in dokazila o opravljenem usposabljanju ali izobraževanju.

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 7. 7. 2020.

Razpisno dokumentacijo in dodatne informacije najdete na naši spletni strani.