Skoči do osrednje vsebine

Minister Vrtovec na neformalnem zasedanju ministrov za promet

Minister Jernej Vrtovec se je preko videokonference udeležil neformalnega zasedanja ministrov za promet. V luči okrevanja po krizi pandemije, kjer se napoveduje krčenje ekonomije, prometni sektor pa je tesno povezan z vprašanjem okrevanja gospodarstva v EU, je hrvaško predsedstvo sklicalo neformalno zasedanje.

»Zavedamo se pomena trajnostne in digitalne obnove prometnega sektorja. Prometni sektor bi lahko odločilno prispeval k doseganju podnebnih ciljev in te ambicije moramo ohraniti tudi po koncu epidemije, vendar moramo pri tem upoštevati tudi socialne in ekonomske vidike prometne industrije«, je v razpravi dejal minister Vrtovec.

Po prepričanju ministra Vrtovca potrebujemo na področju potniškega prometa na ravni Evropske unije celovit in usklajen pristop s skupnimi minimalnimi varnostnimi standardi za izvajanje prometa. »Vse to bi bilo potrebno obravnavati tako v finančnem paketu za oživitev gospodarstva kakor tudi v prihodnji strategiji za trajnostno mobilnost, saj se bodo prihodnje zmogljivosti za potnike zmanjšale«, je bil jasen minister.

Minister Vrtovec je glede predloga o uporabninah za železniško infrastrukturo, ki ga na področju železniškega sektorja pripravlja Evropska komisija, izrazil zadržanost Slovenije, saj je bil železniški potniški promet med krizo popolnoma ustavljen. »Res je, da bi to razbremenilo prevoznike v železniškem prometu, vendar bi se breme preneslo na upravljavce infrastrukture, ki so tudi utrpeli škodo zaradi zaustavitve potniškega prometa«, je dejal minister, ki je ob tem spomnil, da je v celotnem prometnem sektorju kriza jasno pokazala še večji pomen vpeljave digitalnih rešitev na številnih področjih.

»Prometni sektor bo potreboval čas in finančno pomoč, da si opomore. V tem smislu tudi pozdravljam povečana sredstva za Instrument za povezovanje Evrope, ki morajo ustrezati tudi velikim potrebam po obnovitvi sektorja in se ne smejo osredotočati izključno na trajnostne in digitalne rešitve«, je ob zaključku razprave še dejal minister Vrtovec.

Razprava je bila osredotočena predvsem na okrevanje sektorja, kjer so vsi ministri poudarili velike finančne potrebe za okrevanja sektorja. Sredstva ne bodo potrebna le za infrastrukturo, temveč tudi za zaščito industrije in operaterjev. Države se sicer zavezujejo trajnostnim rešitvam, vendar so nivoji ambicij različni.

Države članice se strinjajo, da je potniški promet najbolj prizadet, zato bo potrebno vzpostaviti novo zaupanje državljanov v potniški promet. Potrebna bo koordinacija ukrepov na EU ravni in tudi na regionalni ravni za zagotovitev varnostnih standardov, hkrati pa je potrebno obdržati ambicije na področju trajnostnih ciljev.