Skoči do osrednje vsebine

Začasen izpad podatkov o radioaktivnosti v okolju na nekaterih lokacijah

ARSO prenavlja vremenske postaje, na katerih ima URSJV postavljene sonde za merjenje radioaktivnosti v okolju.

Agencija RS za okolje v okviru projekta Sinica prenavlja nekatere svoje vremenske postaje, na katerih ima Uprava RS za jedrsko varnost postavljene sonde za merjenje radioaktivnosti v okolju. V okviru projekta se bo ali se je že namestilo nove vremenske merilnike ali na novo postavilo objekte za zajem in prenos podatkov. V času prenove zato podatki o izmerjenih vrednostih radioaktivnosti s teh postaj niso ali ne bodo na voljo, kar se odraža tudi na zemljevidu, ki prikazuje lokacije merilnih postaj ter izmerjene vrednosti radioaktivnosti in padavin v zadnjih 24-ih urah na spletni strani www.radioaktivnost.si.

Lokacije, s katerih ni ali še predvidoma nekaj mesecev ne bo podatkov, so naslednje: Nova Gorica, Hrastnik, Iskrba, Maribor Center, Zagorje in Celje.

Podatki s preostalih lokacij so prikazani na zgoraj navedeni spletni strani in se osvežujejo vsakih 30 minut.