Skoči do osrednje vsebine

Skoraj dva milijona evropskih sredstev za pomoč ranljivim skupinam

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za »Javni razpis za sofinanciranje projektov za pomoč najbolj ranljivim skupinam prebivalcev zaradi epidemije COVID-19 in zmanjševanje njihovih posledic«. Vrednost razpisa, ki ga bo objavilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, znaša 1.925.000 evrov, ki jih bo v celoti prispeval Evropski socialni sklad.

Namen javnega razpisa je izvedba projektov, ki bodo zagotavljali inovativne pristope za naslavljanje in odpravljanje socialnih stisk, v katerih so se ranljive skupine znašle zaradi epidemije COVID-19. Za podporo ranljivim osebam - žrtvam nasilja, starejšim, invalidom, osebam s težavami v duševnem zdravju, otrokom in mladostnikom ter drugom osebam, ki se srečujejo z visoko stopnjo socialne izključenosti, bodo sofinancirani projekti, ki bodo naslovili novo nastale potrebe zaradi epidemije COVID-19 s področij psihosocialnega svetovanja, ozaveščanja, informiranja, terenskega dela, zagotavljanja konkretne podpore uporabnikom, vzpostavitve novih varnih točk, digitalnih rešitev za reševanje stisk in zagotavljanja kriznih namestitev za ciljne skupine.