Skoči do osrednje vsebine

Postavitev oznake visoke vode v Krškem na Dan Save

Agencija za okolje je v sodelovanju z Zvezo geografov Slovenije in Mestnim muzejem Krško 1. 6. 2020, na Dan Save, postavila oznako visoke vode.

Dogodek je povezal lokalno skupnost ter državne in mednarodne institucije. Učenci OŠ Jurija Dalmatina so z mentorico in ravnateljico predstavili življenje s Savo. Svojo povezanost z reko pa so predstavili tudi predstavniki občine Krško z županom Miranom Stankom, gasilci, Zveza geografov Slovenije, Ministrstva za okolje ter Mednarodne komisije za reko Savo.

Postavitve oznak visokih voda so sestavni del Načrta upravljanja z vodami, saj ozaveščajo in izobražujejo javnost o visokih vodah. Poplavljanje rek je bolj ali manj pogost naraven proces. Nanj se moramo prilagoditi že pri načrtovanju rabe prostora in ne šele, ko se pojavijo poplave.

Z nameščanjem oznak na objekte sporočamo, kakšno moč in dinamiko imajo naše reke, jezera in morje. Prebivalci in strokovnjaki, ki natančneje poznajo delovanje voda, se bolj zavzeto vključujejo v proces odločanja o prihodnji rabi in urejanju prostora.

Nameščanje tablic poteka od leta 2014. Do sedaj smo v sodelovanju z mnogimi inštitucijami in posamezniki namestili preko 55 oznak, vse lokacije oznak pa so prikazane tudi na Atlasu okolja (vode / oznake visokih voda).