Skoči do osrednje vsebine

20. 6. 2020 se začne rok za oddajo zahtevkov za pridobitev podpore vinarskemu sektorju za sejemske in promocijske dejavnosti na ciljnih trgih

Vlagatelji lahko zahtevke oddajo do 30. 6. 2020.

Zahtevek vlagatelji vložijo na obrazcu, ki je objavljen v prilogi 6 Uredbe o ureditvi trga z vinom (Uradni list RS, št. 6/12, 24/13, 66/14, 38/16 in 14/), in sicer na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 100 Ljubljana in elektronsko preko E-kmetije v aplikaciji "Tržni ukrepi".

Agencija je pripravila tehnična navodila za e-vnos vlog, ki so z obrazcem za zahtevek objavljena v storitvi "Pridobitev podpore vinarskemu sektorju za sejemske in promocijske dejavnosti na ciljnih trgih".

Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja