Skoči do osrednje vsebine

Zavezanci za poročanje morajo poročila za 2019 oddati ARSO do 29. 7. 2020

Roki za oddajo poročil za leto 2019, ki bi jih morali zavezanci Agenciji za okolje oddati do 31. marca 2020, so bili z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo podaljšani tako, da se iztečejo 60. dan po preklicu epidemije COVID-19.

To pomeni, da se rok za oddajo poročil zavezancem, ki morajo poročati po zakonodaji, navedeni v 100. členu ZIUZEOP, izteče 29. 7. 2020.