Skoči do osrednje vsebine

Vlada sprejela Sklep o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih pri nalezljivi bolezni COVID-19

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela Sklep o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih (ZNB), pri nalezljivi bolezni COVID-19. Sklep predstavlja pravno podlago, da se bo lahko tudi po 31. 5. 2020 sprejemalo splošne in posebne ukrepe po Zakonu o nalezljivih boleznih pri nalezljivi bolezni COVID-19. Vsi akti in ukrepi, ki jih je v času razglašene epidemije zaradi nalezljive bolezni COVID-19 sprejela vlada in do 1. 6. 2020 niso bili odpravljeni, veljajo še naprej do njihove spremembe ali preklica. Obvezno ostaja tudi nošenje zaščitnih mask.

Sprejeti sklep je temelj za vse ukrepe, ki jih je in jih bo sprejela bodisi Vlada Republike Slovenije bodisi minister, pristojen za zdravje, na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih za nalezljivo bolezen COVID-19.

Trenutne epidemiološke razmere ne predstavljajo epidemije nalezljive bolezni, še vedno pa obstoji nevarnost širjenja nalezljive bolezni. 

Tretji odstavek 8. člena Zakona o nalezljivih boleznih tako določa, da ima Vlada RS pristojnost uporabe ukrepov iz tega zakona, če se pojavi nevarnost nalezljivih bolezni, ki bi lahko ogrozile zdravje prebivalcev. 

Navodila in priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki jih posamični vladni akti ali ukrepi, sprejeti za zajezitev epidemije zaradi nalezljive bolezni COVID-19, navajajo kot pogoj za sprostitev oziroma opravljanje določene dejavnosti, ostajajo kot obvezna v veljavi še naprej do njihove spremembe ali preklica. Tako v veljavi ostajajo vsi predpisani higienski ukrepi, med drugim tudi obvezno nošenje zaščitnih mask, in sicer:

  • v zaprtih javnih prostorih, kjer je medsebojna razdalja manjša od 1.5 metra,
  • v javnih prevoznih sredstvih,
  • pri osebah z respiratornimi obolenji,
  • pri zaposlenih v zdravstvenih ustanovah glede na stopnjo izpostavljenosti,
  • pri zaposlenih v vseh domovih za ostarele in vzgojno varstvenih zavodih za osebe s posebnimi potrebami,
  • pri obiskovalcih zdravstvenih ustanov, domov za ostarele in vzgojno varstvenih zavodih za osebe s posebnimi potrebami.