Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo strankam o ponovnem odprtju Sprejemne pisarne Ministrstva za pravosodje

Stranke obveščamo, da bo od 1. 6. 2020 Sprejemna pisarna Ministrstva za pravosodje ponovno odprta, pri čemer morajo stranke v prostor vstopati posamično (1 oseba naenkrat) ter nositi zaščitno masko.

Pri vstopu v prostore Sprejemne pisarne si morajo stranke razkužiti roke in upoštevati higienske napotke Nacionalnega inštituta za javno zdravje (pravilna higiena kašlja, pravila socialnega distanciranja,…). V Sprejemno pisarno lahko vstopajo le stranke, ki so zdrave in nimajo oziroma v zadnjih 14 dneh niso imele znakov oziroma simptomov okužbe s SARS-CoV-2 (povišana telesna temperatura, kašelj, glavobol, slabo počutje, boleče žrelo, nahod, težko dihanje oziroma občutek pomanjkanja zraka).

Zaradi preprečevanja širjenja okužb s koronavirusom pa še vedno veljajo spodnje usmeritve oziroma priporočila.

Vloge, prijave in druge dokumente stranke pošiljajo na elektronski naslov gp.mp@gov.si, preko eUprave ali po redni pošti (če pa ima vložnik možnost izbire, predlagamo, da se odloči za elektronsko pot).

Za pridobitev splošnih informacij stranke pokličejo na telefonsko številko 01 369 53 42, preko katere so preusmerjene na javnega uslužbenca, ki poda potrebne informacije.

  • Vložitev vloge za pridobitev potrdil iz kazenskih evidenc:

od 1. 6. 2020 dalje ne bo več možno vlaganje vlog za pridobitev potrdil iz kazenskih evidenc na portalu eUprava brez uporabe e-identitete. 

  • Vloge za overitev javnih listin:

Stranke lahko predmetne vloge še vedno pošiljajo po pošti in na ta način tudi prejemajo overjene javne listine.

Omogočeno pa je tudi vlaganje vlog in prevzemanje overjenih javnih listin v sprejemni pisarni v času uradnih ur (ponedeljek, sreda in petek od 9.00 do 12.00, ob sredah tudi od 14.00 do 16.00).

Stranke vloge za overitev javnih listin skupaj z javnimi listinami po plačilu upravne takse pustijo uslužbencu v sprejemni pisarni in jih lahko prevzamejo v sprejemni pisarni istega dne ob 14. uri oziroma v času naslednjih uradnih ur. V primeru vložitve vloge za overitev v času popoldanskih uradnih ur (ob sredah), se listine prevzamejo v četrtek med 9.00 in 15.30 oziroma v času naslednjih uradnih ur. V primeru, da stranka predloži večje število listin (praviloma več kot 10), jih prevzame v sprejemni pisarni v času naslednjih uradnih ur.