Skoči do osrednje vsebine

Državni sekretar Damjan Stanonik o problematiki kmetijstva in gozdarstva na Bovškem

Državni sekretar Damjan Stanonik je obiskal Bovec in se tam seznanil s problematiko kmetijstva in gozdarstva na Bovškem. V popoldanskih urah so tam organizirali tudi okroglo mizo, katere se je udeležila tudi ministrica za kmetijstvo, godzarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec.

Državni sekretar Stanonik si je v Logu pod Mangartom najprej ogledal ekološko kmetijo Černuta, kjer imajo 250 ovc. Ustavil se je tudi na ekološki kmetiji Ostan, ki v Bovcu obdeluje 57 hektarjev kmetijskih zemljišč in redijo 400 ovc. Svoj obisk je nadaljeval v Bovcu v podjetju DOLB, kjer z izkoriščanjem biomase ogrevajo večino javnih prostorov v Bovcu. Ob koncu obiska si je ogledal tudi farmo Bogota, ki obdeluje 103 ha kmetijskih zemljišč in imajo 140 glav govedi. V letu 2018 so na tej farmi, ki deluje pod okriljem Mlekarne Planika odprodali 375.000 litrov.

Na okrogli mizi z naslovom Problematika kmetijstva in gozdarstva na Bovškem je sodelovala tudi ministrica dr. Aleksandra Pivec. Na njej so izpostavili vso problematiko kmetijstva in gozdarstva, ki se izvajajo na območju občine Bovec.

Glavna skrb kmetij na Bovškem je paša na planinskih pašnikih, kjer ni mogoče živali zapirati v hleve, soočajo pa se tudi s problematiko zveri. V preteklosti so bile škode po divjadi večje. Zaradi povečanega odstrela problematičnih vrst so se po zadnjih podatkih zmanjšale. V letu 2019 je bilo s strani lovskih družin v Triglavskem lovnem območju izplačanih okoli 16.000 evrov škod zaradi divjega prašiča. Kmetje so izpostavili tudi pomanjkljiv sistem uveljavljanja škod preko lovskih društev in komisije MKGP, zaradi česar svojih škod redno ne prijavljalo.

Na bovškem je pomemben delež občinskih gozdov, s katerimi upravljajo s pomočjo Zavoda za gozdove in z njim uspešno gospodarijo. Tam je tudi veliko agrarnih skupnosti, ki so ponovno vzpostavljene, vendar jih je le nekaj dobro organiziranih po novem zakonu, ki omogoča boljše upravljanje z gozdovi. Po sanaciji žledoloma vse več lastnikov izvajanje del v gozdu oddaja izvajalcem del. V treh občinah je registriranih 35 izvajalcev del, ki so se preko razpisov PRP opremili za delo v gozdu. Zaznali so povečano število nezakonitih sečenj v gozdu, zato je Zavod za gozdove začel z okrepitvijo nadzora izvajanja del v gozdu.