Skoči do osrednje vsebine

Povečanje digitalizacije v vaši regiji - pristop CARPE DIGEM

V četrtek, 28. maja 2020 je s pomočjo Zooma potekal webinar, katerega namen je bil predstaviti dobre prakse, izzive in priložnosti na področju digitalne preobrazbe, s poudarkom na regiji oziroma lokalnih skupnostih.

projekt Carpe Digem - fotografija

projekt Carpe Digem - fotografija | Avtor: CARPE DIGEM

1 / 2

Uvodoma je vodilni partner projekta, Clive Peckham, predstavil razvoj projekta Carpe Digem, nato pa so sledile predstavitve vseh sedmih partnerjev. Vsak partner projekta je predstavil tudi svoja ključna področja delovanja, saj so zaradi raznolikosti razvoja in ključnih področij partnerjev tudi ta zelo raznolika.

Ob zaključku video srečanja je bila krajša predstavitev digitalnih ekosistemov, kjer so 4 partnerji (Francija, Irska, Španija in Švedska) prediskutirali ključne izzive in izpostavili ključne ovire, ki bi lahko upočasnile uvajanje digitalne transformacije na posameznih področjih npr. pametne vasi, kulturni sektor, turizem in ruralna Evropa.

Za Slovenijo je skupne vsebine Ministrstva za javno upravo in Fakultete za elektrotehniko predstavila mag. Polona Jerina, v predstavitvi pa so sodelovali tudi predstavnica združenja občin Slovenije, Saša Kek in predstavnik lokalne akcijske skupnosti Šmarje Andreja Medved. Izpostavili so, da je potrebno ekosistem graditi celostno in zajeti vse deležnike, da je pomembno sodelovanje in prenos znanj ter dobrih praks. Preko praktičnih primerov lahko namreč digitalna orodja in prednosti naprednih tehnologij uporabnikom lažje približamo. Ob tem je potrebno posvetiti pozornost posamezniku in tudi izzivom, ki jih napredne tehnologije prinašajo. Kot primer dobre prakse so predstavniki Slovenije izpostavili dobro sodelovanje z združenjem občin in s tem vključevanje občin in njihovih predstavnikov v vsebine digitalne preobrazbe. Kot drugi primer pa manjšo lokalno skupnost Šmarje, ki ima zaradi lege blizu meje in veliko tranzitnih obiskovalcev nekatere svoje značilnosti in izzive ter vzpostavlja pametno lokalno skupnost. Izzivi, s katerimi se soočajo, so pomanjkanje digitalnih znanj in veščin, še posebej v ruralnem okolju, kar se je še toliko bolj pokazalo ob zadnji pandemiji. Ugotovljena je bila potrebna po boljšem komuniciranju, z namenom uvajanja digitalne preobrazbe v vse pore družbe. Med priložnosti pa uvrstiti umestitev digitalnih inovacijskih stičišč v strateške nacionalne dokumente, krepitev digitalnih kompetenc, povezovanje različnih deležnikov, poudarili pomembnost digitalne preobrazbe tudi v javnem sektorju, ter nujnost povezovanja s socialnimi inovacijami, ki vplivajo na posameznika.

Ključni del projekta je prenos dobrih praks in vključevanje deležnikov v aktivnosti, da kar najbolje spoznajo področje in priložnosti digitalne preobrazbe, ter jih kasneje prenašajo v svoja področja in ozaveščajo organizacije, kakor tudi posameznike.

Dodano vrednost vidimo v informiranju občin in lokalnih skupnosti, ter vključevanje teh deležnikov v aktivnosti digitalne preobrazbe, ter s tem uvajanje digitalnih orodij po celi Sloveniji.

Objave in več informacij o projektu so na voljo na spodnjih spletnih mestih: