Skoči do osrednje vsebine

Povabilo javnosti k podaji mnenj na spremembe in dopolnitve Delegirane uredbe Komisije glede pravil za obrate, ki gojijo kopenske živali, in valilnice ter za sledljivost nekaterih gojenih kopenskih živali in valilnih jajc

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je bila s strani Evropske komisije obveščena, da je odprt postopek za zbiranje odzivov javnosti v zvezi s predlogom sprememb Delegirane uredbe Komisije glede pravil za obrate, ki gojijo kopenske živali, in valilnice ter za sledljivost nekaterih gojenih kopenskih živali in valilnih jajc.

Predlog Izvedbene uredbe Komisije spreminja Delegirano uredbo (EU) 2019/2035 in vnaša spremembe glede označevanja drobnice v primeru, ko gredo živali v starosti do 12 mesecev v zakol v klavnico.

Dokument je dostopen na spletni strani Komisije, preko katere lahko podate morebitne pripombe.

Rok za oddajo pripomb je 16. junij 2020.