Skoči do osrednje vsebine

Od 1. junija na ARSO zopet možno vlaganje pisnih in ustnih vlog, sodelovanje pri obravnavah in osebno vročanje

V Uradnem listu RS št. 74/2020 je bil 21. 5. 2020 objavljen Sklep o ugotovitvi prenehanja razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). Ta sklep bo začel veljati 1. junija 2020.

S tem dnem se bodo upravni in drugi javnopravni postopki vodili kot pred uveljavitvijo ZZUSUDJZ, zato bo ponovno mogoče:

- vlaganje pisnih in ustnih vlog pri organih,
- sodelovanje pri ustnih obravnavah,
- vročanje opravljati tudi pri organih,
- odločbe, sklepe in druge dokumente, ki so vezani na rok, vročati osebno (modra kuverta ZUP).

Opozarjamo, da s 1. junijem 2020 preneha veljati začasna prekinitev tekov rokov, zato bodo roki, ki so začeli teči pred uveljavitvijo začasnih ukrepov, s tem dnem tekli naprej.

Roki, ki v času trajanja začasnih ukrepov niso tekli, pa bodo s tem dnem začeli teči.

Vsi, ki morate izpolniti kakršnokoli obveznost do organov, ali želite izkoristiti časovno omejeno pravico do pritožbe oziroma drugega pravnega sredstva ali sodnega varstva, bodite pozorni, da ne zamudite roka.