Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za komunalno infrastrukturo v Šmartnem pri Litiji

  • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila projekt »Komunalna infrastruktura OPPN ŠM_40« v okviru dogovora za razvoj regij. Vrednost projekta znaša dobrih 465.000 evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrih 190.000 evrov.

Namen naložbe je komunalno opremiti poslovno cono v Šmartnem pri Litiji na lokaciji nekdanjega podjetja Industrija usnja Vrhnika in tako zagotoviti ustrezne površine za razvoj poslovnih dejavnosti.

Naložba obsega ureditev cestno-prometne infrastrukture, vodovoda, fekalne in meteorne kanalizacije ter javne razsvetljave. Investitor bo s svojimi sredstvi v sklopu projekta kupil tudi zemljišča in uredil projektno ter investicijsko dokumentacijo.